De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

<
De nieuwe ruimte

Bekijk lezing: Klimaat en energie – what's going on

21 oktober 2021

Lezing: Klimaat en energie – what's going on
Ruimte voor klimaat en energie #1
15 oktober 2021

In deze tijden van klimaatverandering is het nodig te bestuderen hoe we ons land zo goed mogelijk kunnen inrichten. Enerzijds de adaptatie: het aanpassen aan een veranderd klimaat. Anderzijds de mitigatie: het zo veel mogelijk voorkomen van de opwarming van de aarde. Op beide fronten staan we voor grote uitdagingen. Een blik op wat ons mogelijk te wachten staat in 2100 leert dat veel van wat we nu doen, eigenlijk niet verstandig is, en dat veel van wat we niet doen, heel bepalend is voor de opties die we in de toekomst overhouden. In deze lezing wordt door twee experts belicht hoe we ervoor staan, en wat de grootste (ruimtelijke) uitdagingen de komende decennia zijn.

Spreker 1: Ferdinand Diermanse
Ferdinand Diermanse is expert op het gebied van overstromingsrisico's en mitigatiemaatregelen bij Deltares. Met een achtergrond als wiskundig ingenieur en een promotie op het gebied van hydrologie heeft hij analyses gemaakt van watersystemen in vele landen, en recent gewerkt aan het rapport 'Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma'.

De zeespiegel stijgt mogelijk sneller dan we eerder dachten. Wanneer we de projecties tot 2100 bekijken zijn de mogelijke gevolgen voor de kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening groot. Terug redenerend vanuit 2100 zal Ferdinand uitleggen welke verschillende adaptatiepaden er zijn, welke maatregelen we in de komende decennia kunnen treffen en dat – belangrijke boodschap – wat we nu niet doen, heel bepalend is voor de toekomst.

Spreker 2: Jesse Hoffman
Jesse Hoffman is onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht, bij het Urban Futures Studio van Maarten Hajer, een leerstoel die de koppeling tussen visievorming en beleid hoog in het vaandel heeft staan. In zijn proefschrift hield hij zich bezig met energietransitie, en hoe deze op een goede manier kan worden vormgegeven met bewoners van de desbetreffende wijken. In zijn lezing schets Jesse een beeld van hoe we ervoor staan met de energietransitie en wat ons de komende jaren te wachten staat. Een rechtvaardige verdeling van de kosten en baten is noodzakelijk om de transitie te laten slagen. Welke rol kan ruimtelijk ontwerp hierin spelen?

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Ruimte voor klimaat en energie, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.