De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

<
De nieuwe ruimte

Bekijk lezing: Toekomstbestendig landelijk gebied – what's going on

15 november 2021

Lezing: Toekomstbestendig landelijk gebied – what's going on
Toekomstbestendig landelijk gebied #1
5 november 2021

Het Nederlandse landschap is van oudsher een productielandschap, dat op grote schaal is ingezet voor vooral de productie van voedsel. Maar nu lopen we tegen de grenzen van het systeem aan. De landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit, verbeteren van de waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Naast landbouwgewassen oogsten we ook steeds vaker energie, of bouwmateriaal. Dit geeft aanleiding om te kijken naar het landschapsecologisch systeem en hoe deze uitdagingen ons kunnen helpen bij een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied. Hoe kunnen we omgaan met al deze uitdagingen? En wat is daarbij de rol van ruimtelijk ontwerpers en lokale overheden?

Spreker 1: Dirk Sijmons
Dirk Sijmons is een gezaghebbend expert op gebied van landschap en alle vraagstukken die zich op de schaal van het landschap manifesteren. Als emeritus hoogleraar, voormalig Rijksadviseur voor het landschap en oprichter van H+N+S landschapsarchitecten heeft hij zijn hele werkende leven gewijd aan onderzoek en ontwerp ten behoeve van een samenhangend en kwalitatief Nederlands landschap.
In zijn lezing geeft Sijmons een beeld van hoe het landbouw-, natuur-, en landschapsbeleid met elkaar verbonden zijn, en hoe we gekomen zijn waar we nu staan: voor een stapel belangrijke uitdagingen. Echt duurzame oplossingen lijken alleen via herindeling van het landelijk gebied te bereiken. Daarnaast geeft hij een reflectie op de rol van het ruimtelijk ontwerp in de transities van deze tijd. Wat is de waarde van al het - vanuit de landbouwhoek gezien vaak ongevraagde - ontwerpend onderzoek?

Spreker 2: Martha Bakker
Martha Bakker is leerstoelhouder van de Land Use Planning Group, WUR. Zij heeft een achtergrond in de fysische geografie, en is gepromoveerd op het onderwerp landgebruiksveranderingen en bodemdegradatie. Bakker en haar onderzoeksgroep werken aan een toekomstvisie op de landbouw. Hierbij wordt een herindeling van het landelijk gebied voorgesteld, waarbij de bodemgesteldheid leidend is. Dit levert zones op waar intensieve boeren zich kunnen blijven richten op grootschalige productie en zones waar extensieve boeren zich richten op hoogwaardige streekproducten. Bakker licht in haar lezing toe hoe deze differentiatie bijvoorbeeld ook kan helpen de stikstofproblematiek op te lossen en de bodemproblematiek zoals droogte, uitspoeling en waterkwaliteit kan aanpakken.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Toekomstbestendig landelijk gebied, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.