De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

<
De nieuwe ruimte

Essay: De juiste afslagen - ontwerpen met energie

10 november 2021

Dit essay wordt ter inspiratie aangeboden in het kader van de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt aan deelnemers en geïnteresseerden ook een flankerend activiteitenprogramma. In een viertal verdiepende essays, maar ook in lezingen bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's, en stimuleren we kennisuitwisseling.

Bekijk hier de opgemaakte versie van het essay >

Marijke Kellner - van Tjonger, manager Energiesysteem bij Gasunie, en stedenbouwkundige Boris Hocks spreken over ruimte voor energie. Welke uitdagingen zijn er met verschillende scenario's verbonden? En aan welke knoppen kunnen gemeenten en ontwerpers draaien? 'Een maatschappelijk verantwoorde energietransitie kan lukken, mits we nu de juiste afslagen nemen.'

Gespreksleiding en tekst: Andrea Prins
Concept en coördinatie: Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Arjan Smits & Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)


De urgentie van de energietransitie staat buiten kijf. Om de opwarming van de aarde enigszins te beperken, moet er een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de overmatige CO2-uitstoot die hiervan het gevolg is, staat in het Parijse Klimaatakkoord uit 2015. Voor het halen van de klimaatdoelen moet het Nederlandse energiesysteem in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit vraagt om immense inspanningen: onze energiebehoefte moet verminderen én we moeten onze energie duurzaam opwekken.

We staan voor verreikende beslissingen. Willen we duurzame energie importeren of het voornamelijk in eigen land produceren? Voor welke energiebronnen kiezen we en welke infrastructuur is daarvoor nodig? Gaan we voor een centrale of een eerder lokale aansturing van de energietransitie? Hoe we ook kiezen, Nederland zal er in de toekomst behoorlijk anders uitzien. Wat is de invloed van de energietransitie op de ruimtelijke inrichting? En welke kansen brengt de transitie met zich mee?

Lees hier verder >