<
het fonds

Open Oproep ADE Sound Lab 2015

Het Stimuleringsfonds organiseert samen met het Amsterdam Dance Event (ADE) een verdiepend programma onder de naam ADE Sound Lab, met daaraan gekoppeld een Open Oproep. Het programma is gericht op experimenten en onderzoek op het vlak van muziekinstrumenten en beeld en geluid in relatie tot de dance-scene. Het programma maakt deel uit van het flankerend beleid van de Deelregering E-cultuur. Het Amsterdam Dance Event 2015 vindt plaats van 14 t/m 18 oktober in Amsterdam.

Het Stimuleringsfonds ontving in 2013-14 binnen de Deelregeling E-cultuur verschillende voorstellen met betrekking op elektronische muziek. Het betrof voorstellen gericht op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, modulaire synthesizers en audio-installaties, maar ook voorstellen voor vernieuwing op het gebied van beeld en visualisaties van geluid. Daarnaast zijn er veel e-cultuur festivals die muziek of geluid een plaats geven in hun programmering of dit als hun kernprogrammering zien. Voorbeelden zijn Sonic Acts, Fiber, REWIRE, STRP en Incubate. Het Stimuleringsfonds wil de brede interesse die leeft onder makers en festivals kanaliseren en vertalen naar een sterk programma, gericht op een internationaal vakpubliek. Het doel is internationale aandacht te genereren voor deze makers. Het fonds hoopt dat Nederlandse makers een internationaal vervolg kunnen geven aan hun activiteiten in het kielzog van het succes van Nederlandse DJ's. Hiervoor is het Stimuleringsfonds een samenwerking aangegaan met ADE, dat wereldwijd toonaangevend is binnen de dance-scene, en STEIM, dat beschikt over een goed netwerk op dit onderwerp.

Het Stimuleringsfonds en ADE roepen makers, programmeurs en muzikanten op een projectvoorstel aan te dragen voor het ADE Sound Lab programma. ADE Sound Lab is een meerdaags programma waarin de diepte wordt gezocht op het gebied van geluidssynthese en innovatieve manieren om geluid te produceren. Daarnaast is er aandacht voor experimentele combinaties van geluid en visualisaties. ADE en het Stimuleringsfonds willen pioniers op dit gebied de ruimte geven om te laten zien waar ze mee bezig zijn en hun projecten verder helpen ontwikkelen. Het programma bevat demonstraties, workshops en masterclasses. Er zijn lezingen, een DIY-area, jamsessies en optredens. Er is nadrukkelijk ruimte voor experiment. Focuspunten zijn modulaire synthesizers en integratie van beeld en geluid.

Het programma wordt mede samengesteld uit de inzendingen van de open oproep. In welke vorm en binnen welk onderdeel het project wordt gepresenteerd, wordt in overleg met ADE en de inzenders bepaald. Het Stimuleringsfonds heeft een totaal bedrag van € 40.000 gereserveerd voor de doorontwikkeling van verschillende projecten in de aanloop naar ADE.

Doelstellingen
Het doel van het programma en de Open Oproep is de vele initiatieven op het gebied van e-cultuur en elektronische muziek te kanaliseren in de hoop dat makers een internationaal vervolg kunnen geven aan hun praktijk, in het kielzog van het succes van de Nederlandse dance-scene en DJ's. Dit doel willen we bereiken door een kwalitatief sterk programma neer te zetten met een open formule, waarin Nederlandse makers zich kunnen presenteren aan een internationaal vakpubliek.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met ADE een aantal voorstellen voor het programma. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van de te presenteren projecten, de motivatie van de deelnemers en de samenhang in het programma van ADE Sound Lab. In welk onderdeel en in welke vorm het project een plek kan krijgen, wordt in overleg met alle betrokkenen besloten. Het Amsterdam Dance Event wordt gehouden van 14 t/m 18 oktober 2015. Het project, of een afgerond deel van het project, dient tijdens het Amsterdam Dance Event gepresenteerd te worden. Voor projecten waar een doorontwikkeling wenselijk is, reserveert het Stimuleringsfonds een totaal bedrag van € 40.000, wat verdeeld wordt over de geselecteerde projecten. De subsidie is uitdrukkelijk bedoelt voor de doorontwikkeling van projecten. Per project kan tot een maximum van € 7.500 worden aangevraagd.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen een aantal voorstellen boven de andere tot een maximum van het totaalbedrag van € 40.000. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerden voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel dien je in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer eerst bij de vraag 'Bij welke ronde wilt u indienen?' de regeling Open Oproep. Selecteer daarna de ronde 'Open Oproep ADE Sound Lab'. Het voorstel bestaat uit:

Een heldere, beknopte omschrijving van het project of presentatievoorstel;
Documentatie van het project of eerdere, vergelijkbare projecten in de vorm van tekst, beeld en/of video (linkjes);
een begroting die inzicht geeft in de kosten van doorontwikkeling of presentatie van het project, met een maximum van € 7.500;
CV van de betrokken makers;
uittreksel KvK.

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 18 mei 2015 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 12 juni 2015 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling E-cultuur. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met adjunct-secretarissen Deelregeling E-cultuur Marjoleine Timmer, m.timmer@stimuleringsfonds.nl, of Nienke Doekes, N.Doekes@stimuleringsfonds.nl, tel. 010-4361600.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Indieners ontvangen uiterlijk 23 mei per e-mail een ontvangstbevestiging.
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.