<
het fonds

Open Oproep Residency MMCA, Seoul, Zuid-Korea

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden gezamenlijk twee residency perioden aan in de MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea: een voor een beeldend kunstenaar en een voor een ontwerper. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen.

Ontwerpers en beeldend kunstenaars kunnen gedurende de residency een eigen project of onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van de eigen praktijk. Tegelijkertijd worden ze in staat gesteld om netwerken op te bouwen en zich te verdiepen in de Koreaanse kunst- en cultuursector.

Deze residency is onderdeel van het National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) in Seoul, Zuid-Korea. De MMCA Residency Changdong heeft 9 studio's, twee tentoonstellingsruimten en een grote buitenruimte waar gewerkt kan worden. De residenten maken deel uit van een (inter)nationale residencyprogramma waar naast Koreaanse kunstenaars meestal 2-3 internationale kunstenaars verblijven. Het MMCA organiseert per periode een 'field trip' voor de (inter)nationale kunstenaars en ontwerpers. Er worden Open Studios georganiseerd en er vinden geregeld studio visits plaats, onder andere door de curatoren van het MMCA. Verder kunnen de internationale residents een gratis cursus Koreaans volgen.

De werkperioden die worden aangeboden zijn:
13 januari tot 22 juni 2016
6 juli tot 14 december 2016
De voorkeur voor de verblijfsduur moet in het voorstel aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Informatie over de residency
De studio omvat ongeveer 55 m2 en is basic ingericht, met een 1-persoonsbed. De keuken, toiletten en douches worden gedeeld met andere residenten.
De residency kan alleen aangevraagd worden door beeldend kunstenaars of ontwerpers. Deze residency is niet geschikt voor duo-kunstenaars of duo-ontwerpers. Het is ook niet mogelijk om een partner of kind(eren) in de studio te laten verblijven.
Zie ook: www.mmca.go.kr/eng
Zie ook: meer informatie over Zuid Korea

Per periode wordt een bijdrage van € 10.000 ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. De huur van de studio en de begeleiding worden door het MMCA betaald.

Deadline
De deadline voor het indienen van een voorstel is 2 oktober 2015. Beeldend kunstenaars kunnen een aanvraag indienen via de website het Mondriaan Fonds.

Indienen ontwerpers
Het voorstel kan tot en met 2 oktober 2015 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de optie 'Regeling Open Oproep Cross Over' en daarna 'Open Oproep residency MMCA Changdong, Seoul'.

Het voorstel bestaat uit:
• Werk- of onderzoeksplan met een heldere beschrijving van opzet en doel, dat de onderlegger is van het verblijf in de residency;
• Motivatie;
• Presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe het werk tijdens en na de werkperiode zichtbaar zal worden gemaakt en hoe hij zijn netwerk op de betreffende locatie wil opbouwen, uitbreiden en inzetten;
• Bijlage I: Visueel documentatiemateriaal van het oeuvre (max. 15 pagina's);
• Bijlage II: CV (max. 2 pagina's);
• Bijlage III: Uittreksel KvK dat niet ouder dan 1 jaar is.
Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 8 pagina's (exclusief bijlagen) en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden
Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het Stimuleringsfonds en het Mondriaan Fonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen voor de residency. De adviseurs brengen hun oordeel uit op basis van de volgende criteria:

artistieke kwaliteit van de ontwerper;
motivatie voor deelname;
de mate waarin het werk- of onderzoeksplan zich weet te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm;
de mate waarin het presentatieplan consistent is in opzet en doel.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Voor deze Open Oproep is een maximaal bedrag van € 20.000 beschikbaar.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Voor vragen over de open oproep en de procedure voor ontwerpers kunt u contact opnemen met Jasmijn van Weenen, adjunct-secretaris Deelregeling Internationalisering, j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl of Martijn van der Mark, Hoofd Subsidies m.vandermark@stimuleringsfonds.nl, 010-4361600.

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven;
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk in week 44 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.