<
het fonds

Open Call Traveling Dialogues, connecting New York, Toronto and Amsterdam


Het Stimuleringsfonds roept architecten, vormgevers en makers uit de e-cultuur op een presentatievoorstel in te dienen voor deelname aan de samenwerkende festivals Northside in New York, Endless City in Toronto en het N-festival in Amsterdam. Overkoepelend thema is de wijze waarop de lokale stedelijke condities van invloed zijn op de creatieve industrie. Indienen kan tot en met 14 april 2016.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina digitale cultuur.


New York – Toronto – Amsterdam
Op 17 en 18 september 2016 vindt in Amsterdam-Noord de eerste editie van N-Festival plaats; een nieuw festival gericht op culturele uitwisseling tussen steden in Noord-Amerika en Europa op het gebied van opkomende muziek, food-culture, design en innovatie. De programmering wordt gedaan in samenwerking met het Amerikaanse Northside Festival (Brooklyn, New York) en het Canadese Endless City Festival (Toronto).

De Open Oproep maakt het voor ontwerpers en makers mogelijk zich te presenteren tijdens twee of drie van de deelnemende festivals. De festivals kennen elk een inhoudelijk programma met design- and innovation talks waarin makers hun idee, project of verhaal kunnen delen met een publiek van professionals.

'Traveling Dialogue'
Het doel van de presentaties is om een traveling dialogue tussen makers en steden op gang te brengen. De makers worden uitgedaagd om in hun presentatievoorstel in te gaan op de wijze waarop de lokale stedelijke condities van invloed zijn op hun ontwerppraktijk. Wat zijn de voor- en nadelen van het lokale ontwerp- en cultuurklimaat? Wat is de rol en betekenis van innovatie of design in de context van de verschillende steden en wat gebeurt er als ontwerpers hun praktijk verleggen naar een andere stad?

Beoordelingscriteria
Voorstellen moeten betrekking hebben op de Nederlandse stedelijke context, New York en/of Toronto. Van de geselecteerde voorstellen wordt verwacht dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan de programmering van ten minste twee van de drie festivals. Sprekers, initiatieven en projecten moeten door hun excellente kwaliteit een bijdrage leveren aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in een internationale context.

Voor een goede beoordeling is het van belang dat het voorstel bestaat uit:

een heldere en concrete beschrijving van het presentatievoorstel;
een omschrijving van de wijze waarop de presentatie aansluit op de uitgangspunten van de Open Oproep;
een omschrijving of motivatie waarin wordt ingegaan op de meerwaarde van deelname aan de festivals voor de ontwikkeling van de betrokken ontwerper of maker.

Indienen en verloop van de procedure
Voorstellen kunnen uitsluitend worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Hiervoor dient een account te worden aangemaakt via de website van het fonds. Indienen kan tot en met 14 april 2016. Voorstellen worden beoordeeld door vertegenwoordigers van de deelnemende festivals en een onafhankelijk adviseur namens het fonds. De selectie heeft de vorm van een tender; er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere al naar gelang het budget dit toelaat. Het fonds communiceert alleen over de geselecteerde projecten en zal niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met Joris van Ballegooijen via j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl of 010 436 1600.

Binnen de Open Oproep worden maximaal zes voorstellen ondersteund die elk maximaal € 6.000 kunnen ontvangen voor reis-, verblijf-, ontwikkeling- en presentatiekosten. Dit bedrag is inclusief eventuele BTW. Geselecteerde makers worden ter voorbereiding op hun presentatie begeleid door het N-Festival.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
een beknopte beschrijving van het verhaal en plan voor presentatie;
motivatie voor deelname;
een beknopte begroting, inclusief dekkingsplan;
CV's;
beeldbijlage / portfolio (optioneel);
een uittreksel van de inschrijving bij de KvK of een internationale equivalent.

Overige voorwaarden:
Voorstellen worden in het Engels ingediend.
Voorstellen zijn gericht op presentaties in Amsterdam en New York en/of Toronto.
Een voorstel heeft een aantoonbaar Nederlands karakter.
De bijdrage van maximaal € 6.000 (inclusief eventuele BTW) mag worden besteed aan de reis- en verblijfskosten naar Northside Festival in Brooklyn en/of Endless City in Toronto in 2016. Geselecteerden ontvangen een festival badge van deze festivals. Daarnaast dient uit de bijdrage de voorbereidingskosten en eventuele materiaalkosten te worden gedekt. Naast de presentatie in New York en/of Toronto zullen de zes projecten hun verhaal ook op N-Festival in september 2016 presenteren.

Externe links naar deelnemende festivals
Northside Festival, Brooklyn NY, 6-12 juni 2016
www.northsidefestival.com
en.wikipedia.org/wiki/Northside_Festival
www.facebook.com/NorthsideFest

Endless City Festival, Toronto, 3,4 september 2016
www.endlesscity.org/events

N Festival, Amsterdam, 17,18 september 2016
www.n-festival.com/