<
het fonds

Open Oproep Deelname South by Southwest 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op de programmaonderdelen 'Interactive' of 'Digital Domain' van het South by Southwest festival (SXSW) 2016. Het fonds stelt in totaal tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. De Open Oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de Panel Picker en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat het voorstel wordt geselecteerd door de SXSW-festivalorganisatie.

SXSW2016 vindt plaats van 11 tot en met 20 maart 2016 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie.

Oproep
De Open Oproep van het Stimuleringsfonds is in eerste instantie gericht op interessante voorstellen van Nederlandse deelnemers aan het Interactive programma dat plaatsvindt van 11 tot en met 15 maart 2016, en het Digital Domain programma dat onderdeel is van het Filmprogramma en gelijktijdig plaatsvindt. De Open Oproep is opgedeeld in twee indienmomenten. De eerste sluitingsdatum was uitsluitend gericht op de Panel Picker voor het Interactive programma en sloot op 24 juli 2015. De tweede ronde is gericht op de overige programmaonderdelen, en sluit op 11 november 2015.

Voorwaarde voor daadwerkelijke ondersteuning is dat uw project eveneens is of wordt geselecteerd door de SXSW-organisatie. U kunt een voorstel indienen voor één van de onderstaande programmaonderdelen:
• deelname aan de conferentie (panels/sessies/talks) voor de onderdelen Interactive en Digital Domain
• deelname aan het Accelerator programma
• deelname aan de Interactive Trade Show
• deelname aan een van de award competities

Indienen
Uw voorstel kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Deelname South by Southwest'. Het voorstel bestaat uit:
• NAW- en bankgegevens (naam, adres, woonplaats, IBAN);
• een plan/beschrijving van het project of activiteiten, gericht op één van de officiële festivalprogramma's;
• een beknopte begroting en dekkingsplan;
• motivatie voor deelname;
• cv (max. twee pagina's);
• een uittreksel van de inschrijving bij de KvK.

Gelieve het voorstel als één pdf-bestand op A4-formaat van maximaal 10 pagina's en niet groter dan 5 mb aan te leveren. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er mogelijk geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. De bijdrage mag worden besteed aan:
• reis- en verblijfskosten voor twee personen tijdens SXSW;
• maximaal twee festivalbadges per project;
• kosten voor beursdeelname;
• materiaalkosten die direct samenhangen met deelname aan SXSW.

Beoordeling
Elk projectvoorstel wordt beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Zij toetsen of het project voldoende aansluit bij de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds en in het bijzonder de doelstellingen voor Internationalisering. Ook beoordelen zij de kwaliteit van het plan en de mate waarin het project aansluit bij de context van SXSW. De doelstellingen van het Stimuleringsfonds met betrekking tot het internationaliseringsprogramma zijn:
• het versterken van het imago van de Nederlandse ontwerpsector;
• het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties;
• het vergroten van het internationale werkterrein.

Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds voor SXSW een aantal specifieke subdoelstellingen:
• succesvolle deelname aan SXSW voor individuele partijen mogelijk maken;
• waar mogelijk gezamenlijk meerwaarde creëren;
• de deelnemers in staat stellen zich te spiegelen aan de internationale ontwikkelingen.

Bij een positief advies wordt een bedrag van maximaal € 6.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt daadwerkelijk toegekend als blijkt dat het project eveneens door de organisatie van SXSW is geselecteerd en dus onderdeel is van het officiële programma. Indien de opzet van het plan of de begroting daartoe aanleiding geven, kan de bijdrage op een lager bedrag worden vastgesteld. Bij overvraging kunnen voorstellen die niet bij de eerste selectie zitten in overleg met de indiener op een reservelijst worden geplaatst zodat deze – wanneer er middelen vrijkomen van projecten die niet tot het officiële SXSW programma worden toegelaten – alsnog kunnen worden ondersteund. Bij de selectie wordt een tenderconstructie toegepast; er wordt een aantal voorstellen geselecteerd boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan het SXSW Festival. De selectie van de voorstellen in deze tweede ronde wordt per e-mail aan de deelnemers bekendgemaakt. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Hugo van de Poel via h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl of 010 436 1600.

Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van reis en verblijf.
• Toelating tot het officiële SXSW-programma is een voorwaarde voor ondersteuning, maar biedt geen garantie.