<
het fonds

Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk #2

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft de professionalisering van ontwerpers en studio's binnen het vakgebied Vormgeving een impuls. Daarom roept zij ontwerpers en studio's op voorstellen in te dienen gericht op professionalisering van hun praktijk.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina vormgeving.


Een langetermijnstrategie voor het ontwikkelen van een ontwerppraktijk is belangrijk voor het bouwen aan een toekomstbestendig ontwerpveld. Hoe versterk je je praktijk als ontwerper en ondernemer op zowel artistiek als economisch vlak? Hoe positioneer je jezelf in het ontwerpveld en welke netwerken betrek je daarbij? De vorm waarbinnen deze professionalisering gestalte krijgt is vrij in te vullen. Met de oproep is het Stimuleringsfonds op zoek naar projecten die de ondernemerskwaliteit van ontwerpers en ontwerpbureaus bevorderen. In juli 2015 is deze oproep eerder uitgeschreven. Bekijk hier de geselecteerden uit 2015.

Indienen
Het voorstel kun je t/m woensdag 13 april 2016 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep - Professionalisering Ontwerppraktijk 2'. Het voorstel bestaat uit:

Een beknopt en samenhangend projectplan met een positionering en langetermijnvisie van de ontwerper, een duidelijke probleemstelling, een inhoudelijke motivering van de aanpak, een voorstel voor het betrekken van minstens 2 partners, planning en begroting en een toelichting op de beoogde resultaten en hoe deze bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de praktijk (in pdf op A4-formaat, max. 5 pagina's);
CV (in pdf op A4-formaat, max. 2 pagina's);
portfolio (in pdf op A4-formaat, max. 15 pagina's);
uittreksel KvK.

Let op: Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs een aantal voorstellen. De adviseurs beoordelen in hoeverre het voorstel consistent is opgezet en de mate waarin deze aansluit bij de doelstellingen van de Deelregeling Vormgeving en deze oproep. De adviseurs letten in het bijzonder op de volgende criteria:

• de aanvrager is voornamelijk actief binnen het vakgebied vormgeving;
• de artistieke kwaliteit van de ontwerper is onderscheidend;
• uit het voorstel blijkt dat de ontwerper tegen beperkingen aanloopt in de huidige praktijk;
• uit het voorstel blijkt de ambitie om de praktijk naar een hoger niveau te brengen;
• er is ten minste sprake van twee partners of partijen waarmee wordt samengewerkt of waarbij kennis wordt ingewonnen. Motiveer de keuze voor deze partners of partijen;
• de ontwerper is minstens 4 jaar geleden afgestudeerd aan een relevante opleiding;
• de bijdrage resulteert in een langetermijnstrategie voor de ontwikkeling van de praktijk van de ontwerper of studio;
• projecten moeten binnen een tijdsvlak van 6 maanden na het bekendmaken van de selectie worden afgerond.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Financieel
• De maximumbijdrage bedraagt 7.500 euro incl. btw. Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen;
• Er kan niet worden aangevraagd voor reguliere bedrijfskosten, het inwinnen van juridisch advies of voor de doorontwikkeling van een bestaand ontwerp.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Vormgeving. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met adjunct secretaris van de Deelregeling Vormgeving Hugo van de Poel via h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;
• Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.