<
het fonds / organisatie / beleidsplan

beleidsplan

In het beleidsplan 2017-2020 met de titel 'Ontwerp Cultuur' definieert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn missie, visie en doelstellingen voor deze beleidsperiode. Voor het programma Internationalisering is een apart beleidsplan opgesteld.

Beleidsplan 2017-2020 Ontwerp Cultuur

Beleidsplan Internationalisering 2017-2020

Beleidsplan 2013-2016 Remaking Culture