<
het fonds / organisatie / beleidsplan

beleidsplan

In het Beleidsplan 2021–2024: Ruimte voor verbinding staan de uitgangspunten van het nieuwe beleid die inspelen op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignaleerd. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blijft gericht op het stimuleren van artistieke kwaliteit, experiment/onderzoek en het proces van maken, naast het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. Daarbij zet het fonds zich in om het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal.

Beleidsplan 2021–2024: Ruimte voor verbinding

Beleidsplan 2017–2020 Ontwerp Cultuur

Beleidsplan Internationalisering 2017–2020