<
het fonds / organisatie / publicaties

Broadening Horizons

Negen interviews met internationale pioniers in architectuur en stedenbouw

Internationale kennisuitwisseling over ruimtelijke opgaven is belangrijk. Talentvolle ontwerpers krijgen daarom de gelegenheid zich in het buitenland te presenteren of in samenwerking met internationale partners een project te initiëren.

De publicatie Broadening Horizons beschrijft de resultaten van verschillende uiteenlopende en succesvolle projecten die met subsidie van het Stimuleringsfonds zijn gerealiseerd. Negen interviews met initiatiefnemers – zoals Antoni Folkers (ArchiAfrika), STEALTH.unlimited, Malkit Shoshan (F.A.S.T), Caroline Bos (UNStudio), Monique Ruhe (hoofd internationaal cultuurbeleid OCW) en Ferdinand Dorsman (cultureel attaché Nederlandse ambassade New York) – gaan dieper in op de doorwerking van deze projecten en hun betekenis voor de internationale profilering van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Hiermee wijst de publicatie indirect op het belang van het internationaal cultuurbeleid. In directe zin wil het Stimuleringsfonds nieuwe aanvragers inspireren (ook) hun grenzen te verleggen, door internationale samenwerking, kennisontwikkeling, onderzoek en het delen van kennis en ervaring.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.