<
het fonds / organisatie / publicaties

Buiten de grenzen kleuren

Het buitenland biedt architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere ontwerpers enorm veel kansen. Als u ook van plan bent om uw geluk in een ander land te beproeven – wacht nog even met het boeken van een trein- of vliegticket en lees eerst onderstaande publicatie over de ervaringen van diegenen die u voorgingen. U steekt vast en zeker wat op van de lessen die zij leerden bij het doen van projecten in een vreemde natie. Aspecten die aan bod komen zijn: de reden om naar het buitenland te gaan, het binnenhalen van werk, het belang van samenwerken, het opdoen van contacten en het regelen van financiële zaken.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. In het programma Internationalisering richt het Stimuleringsfonds zich op de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Door in het buitenland actief te zijn, vergroten stedenbouwkundigen en architecten niet alleen hun werkterrein, maar verbreden ze ook hun kennis en kunnen
ze ontwerpmethodieken toepassen op nieuwe en andere vraagstukken. Een specifiek doel van het internationaliseringsprogramma is het propageren van de zogenoemde Dutch approach, een integrale en multidisciplinaire vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ontwerpers een verbindende, onderzoekende en inspirerende rol hebben. Het programma is onderdeel van de samenwerking met MVO Nederland.

Voor onderstaande publicatie is gesproken met de initiatiefnemers van enkele door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten. In de beschikbare projectinformatie – veelal vastgelegd in de verplichte verantwoording die het Stimuleringsfonds eist – gaat het vooral over de aanleiding en het verloop van het betreffende project. Het werken in het buitenland op zich komt in deze verslagen nauwelijks aan de orde. Daarom zijn interviews gehouden om de buitenlandse ervaringen op tafel te krijgen. De gesprekken gingen over het waarom van een vertrek naar het buitenland, over grip krijgen op lokale vraagstukken, over wat struikelblokken zijn, over mogelijke opdrachtgevers en samenwerken met lokale partijen, over financiering en over hoe een idee in een ander land verder kan worden gebracht. Verslagen van deze interviews zijn in onderstaande pdf te lezen.

Naast deze vertegenwoordigers van projecten uit de stal van het Stimuleringsfonds is gesproken met bureaus met van oudsher een internationale portefeuille en experts op het gebied van internationalisering:
• Huub Juurlink van het ontwerperscollectief Complex Urban Landscape Design (CULD)
• Machteld Kors van architectenbureau UNStudio
• Joren Schep van het ministerie van Buitenlandse Zaken
• Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership, een organisatie die de Nederlandse watersector vertegenwoordigt en vaak te maken heeft met ontwerpbureaus

De informatie uit de interviews is geanalyseerd en daaruit is een aantal stappen onderscheiden die kenmerkend zijn voor internationale ontwerpprojecten. Per stap is beschreven wat werkt en wat niet – zo ontstaat een beeld van de geleerde lessen die voor anderen meer dan relevant zijn. Download onderstaande digitale versie of vraag een printversie aan.