<
het fonds / organisatie / publicaties

Crossover Works #4

Een game om angsten te bedwingen, een Muziekbank die ouderen met dementie in beweging houdt en een 3D-geprinte schedelprothese. De samenwerking van ontwerpers met spelers in de zorgsector leidt tot verassende innovaties. De publicatie Crossover Works #4 brengt een aantal van dit soort oplossingen bij elkaar. Het eerste exemplaar van de publicatie is dinsdag 17 november 2015 aangeboden aan minister Edith Schippers (VWS) op de medische vakbeurs MEDICA in Düsseldorf.

Crossover Works is een serie publicaties van de Federatie Dutch Creative Industries in samenwerking met CLICKNL, Dutch Creative Council, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, waarin de succesvolle resultaten worden beschreven van samenwerking van de creatieve industrie met andere topsectoren. De vierde editie is geheel gewijd aan crossovers met de topsector Life Sciences & Health en verschijnt naar aanleiding van de gezamenlijke presentatie van de Nederlandse creatieve industrie op de vakbeurs MEDICA. Eén van de doelstellingen van het topsectoren beleid is het bevorderen van crossovers.

'Onze bevolking wordt ouder en de traditionele verzorgingsstaat is verleden tijd', schrijft directeur Linde Gonggrijp van CLICKNL in het voorwoord. 'Dat vraagt om oplossingen die mensen minder afhankelijk maken van professionele gezondheidszorg en hen in staat stellen langer zelfstandig te wonen, en ook om slimme instrumenten die een gezonde leefstijl bevorderen.'

Crossover Works #4, Innoveren in de zorg met de creatieve industrie belicht een aantal van dat soort oplossingen in de domeinen zelfzorg en preventie, thuiszorg, zorg in verzorgingshuizen en zorg in ziekenhuizen. Daaronder de app Bubble Wizzard voor kinderen met taaislijmziekte, speciaal incontinentie-ondergoed en de apps Medialis & Dr Game voor de training van chirurgen. De vier domeinen worden ingeleid met essays waarin de laatste ontwikkelingen worden geschetst.

Download onderstaande digitale versie of bestel gratis de print editie.