<
het fonds / organisatie / publicaties
  • Groot Onderhoud

Groot Onderhoud. Voor jonge buurten uit de jaren 70 en 80

Nominaties, winnaars en essays prijsvraag Nieuw Elan voor buurten uit de jaren 70 en 80. Deze publicatie is helaas niet meer voorradig. Het PDF bestand is hier beschikbaar.

  • De prijsvraag
    De ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor de buurten uit de jaren '70 en '80 was een initiatief van de woningcorporaties Mitros uit Nieuwegein, Portaal uit Leiden, Com-wonen uit Rotterdam en Haag Wonen uit Den Haag en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

    De corporaties hebben voor de ontwerpwedstrijd ieder een complex of buurt uit de jaren '70 en '80 ingediend. Zij nodigen jonge professionals, van architecten en stedenbouwkundigen tot planologen, uit om in een multidisciplinair team concrete plannen te ontwikkelen die deze complexen en wijken nieuw elan geven, de problemen verhelpen en de bestaande kwaliteiten versterken.
  • De publicatie
    De publicatie Groot Onderhoud bevat de omschrijving van de opgaven per locatie, de inzendingen voor de prijsvraag en het juryrapport. Met de resultaten willen de initiatiefnemers bijdragen aan het ontwikkelen van werkwijzen voor de onderhoudsopgave in buurten en complexen uit de jaren '70 en '80.
  • Groot Onderhoud