<
het fonds / organisatie / publicaties

Hedy d'Ancona-prijs 2014

Nominaties, winnaars en essays Hedy d'Ancona-prijs 2014.

De publicatie bevat naast het juryrapport ook beeldmateriaal van alle inzendingen, nominaties, shortlist en prijswinnaar. Bovendien zijn een zestal essays opgenomen die ingaan op actuele thema's als opvang kwetsbare groepen, zelforganisatie in de zorg, de gezonde stad en zorginnovaties.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.

  • De prijs
    De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur stimuleert de innovatie van zorgconcepten in relatie tot architectuur, functionaliteit, welzijn, interieur, techniek en omgeving. De prijs gaat niet over een mooi gebouw zonder meer. De prijs is bedoeld voor dienstbare architectuur in de zorgwereld en wordt toegekend aan het project dat er het beste in slaagt om een innovatief zorgconcept te verbinden aan een kwalitatief rijke omgeving, waarbij die omgeving het welzijn van patiënten, cliënten, personeel, vrijwilligers, familieleden en bezoekers ondersteunt.