<
het fonds / organisatie / publicaties

Hedy d'Ancona-prijs publicatie 2016

Bij de vierde editie van de Hedy d'Ancona-prijs is een publicatie verschenen met naast het juryrapport, beschrijvingen van de genomineerde projecten en beeldmateriaal van alle inzendingen. Bovendien is een zestal artikelen opgenomen die ingaan op actuele thema's met betrekking tot zorgarchitectuur, zoals het belang van ontwerpend onderzoek in de zorg, het concept positieve gezondheid, nieuwe gebiedsgerichte financieringsmodellen en ontwerpen voor mensen met dementie.

De publicatie is kosteloos op te vragen via info@stimuleringsfonds.nl

Inhoud zes essays (o.a.):

Zorg voor architectuur
Reimar von Meding, partner en architect bij KAW

Positieve gezondheid en ruimtelijke vormgeving
Machteld Huber, directeur Institute for Positive Health

Financier de wijken, niet de zieken
Veldacademie, kennis- en onderzoekscentrum voor gebiedsgebonden opgaven

Vlinders in het verpleeghuis
Janny Rodermond, directeur/bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Van tuin- en landschapsontwerp naar contextueel ontwerp
Jasperina Venema, adviseur Van Helvoirt Groenprojecten en concept-manager SHFT

Samenwerken aan zorgarchitectuur
Catja Edens, architectuurhistoricus

De prijs
De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en ontwerponderwijs.
De Hedy d'Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Meer info: www.hedydanconaprijs.nl.

Kosteloos bestellen
Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.

Online versie
Bekijk de publicatie hier online.