<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #03 Ontwerpen aan goederenvervoer

Lay-out #3 biedt de weerslag van een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van efficiënte goederenoverslag geïnitieerd door Jacques Vink (VHP). Na een analyse van het studiegebied Waalhaven-Zuid (een verouderd bedrijventerrein op een strategische locatie), zijn er strategieën bedacht om het bestaande bedrijventerrein te verdichten en te komen tot vernieuwende concepten voor goederenvervoer en overslag.