<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #04 Bloemkoolwijken

Het vierde nummer van Lay-out besteedt uitgebreid aandacht aan het verkennende onderzoek van Bureau Middelkoop naar de sociale en ruimtelijke stand van zaken van laat-naoorlogse woonwijken. De geschiedenis en ontwikkeling van de laagbouwmileus uit de periode 1970-1985 wordt geschetst, en de actuele situatie van de woonerfwijken wordt beschreven. Vervolgens is een aantal casestudies verricht naar ruimtelijke knelpunten van bloemkoolwijken in Alkmaar, Almere, Heerhugowaard, Venray en Zwolle, waarbij ook ontwerpoplossingen worden aangedragen. Dit mondt uit in een gereedschapskist voor laat-naoorlogse woonwijken, dat een eerste houvast probeert te bieden voor analyse en ontwerppraktijk.