<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #05 Public Playground

Lay-out #5 geeft de uitkomsten van het ontwertpend onderzoek van Bekkering Adams architecten naar (school)speelpleinen en de mogelijkheden openbare ruimte nieuwe betekenis te geven als ontmoetingsruimte. De studie geeft inzicht in de geschiedenis, de normeringen, binnen- en buitenlandse voorbeelden en 10 basisuitgangspunten. Het resultaat is een ontwerpinstrument dat het proces vanaf de planfase tot de uiteindelijke realisatie beschrijft. Een Rotterdams praktijkvoorbeeld laat zien dat een nieuw ingericht speelplein uitdaagt tot inventiever en gevarieerder spelen.