<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #06 Het decentrale ziekenhuis

In Lay-out #6 staat het ontwerpend onderzoek van de De Nijl architecten in samenwerking met TU Delft en CEANconsulting centraal naar de mogelijkheden om het klassieke ziekenhuis te ontleden in kleine gespecialiseerde eenheden. Als proefregio is gekozen voor Rotterdam-Zuid. Inzet van de voorbeeldstudie is om de potenties van kleinschalige zorgcentra voor stedelijke vernieuwing aan te tonen.