<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #07 Urban Hospitality

In dit zevende nummer van Lay-out wordt het ontwerpend onderzoek gepresenteerd van Bureau +Architecture in samenwerking met Stereo Architects naar de mogelijkheden voor een kleinschalige ziekenhuisarchitectuur. In een nieuwe vraaggestuurde zorgmarkt introduceren zij het strategische concept 'Urban Hospitality', persoonlijke zorg als onderdeel van wijk- en buurtvoorzieningen.
De Vinex-locatie Leidsche Rijn dient als context voor het ontwerpend onderzoek.