<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #08 Studie woonerven

Studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en Nio Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek is een pleidooi voor een zorgvuldige aanpak van de woonerfwijken met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in de woning en de beleving op het woonerf. De foto's van Janine Schrijver geven een beeld van deze kwaliteiten.