<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #10 Alternatieven voor zorg in de stad

In Alternatieven voor zorg in de stad onderzoekt biq stadsontwerp hoe moderne zorgconcepten in de naoorlogse gebouwenvoorraad zijn te realiseren. In IJsselmonde zijn twee locaties bestudeerd. Eén studie is gericht op aanpassing van een complex naoorlogse galerijwoningen voor zorgfuncties. In de tweede case is gekeken naar de mogelijkheden om een bestaand zorgcomplex te herontwikkelen vanuit woonbehoeften.