<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #12 Ontwerpen aan de regionale opgave

Ontwerpen aan de regionale opgave is een studie waarin een nieuwe en inspirerende aanpak voor regionale planvorming is verkend. Het onderzoek is een initiatief van Inbo – onder leiding van Frank Suurenbroek, Pieter van Wesemael en Armando Pais do Amaral – dat voortbouwt op een studie waarin de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het Noordzeekanaal zijn onderzocht.