<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #14 Van A naar F. Onderzoek

Artgineering onderzoekt samen met het adviesbureau Goudappel Coffeng de mogelijkheden van de fietssnelweg. Vanuit literatuuronderzoek en expertinterviews is een breed scala aan referenties en voorbeeldprojecten verzameld. Analyse van deze gegevens aangevuld met verkeerskundige eisen en potenties hebben geleid tot een integraal instrumentarium voor een snelle fietsinfrastructuur. Aan de hand van drie testcases in Nederland zijn thema's en ontwerpstrategieën verder uitgewerkt.