<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #15 De duurzame school

Humblé Architecten ontwikkelt vanuit een viertal bekende schooltypologieën een model voor een duurzame school. Daarbij uitgaande van op de ruimtelijke mogelijkheden van het klaslokaal als basiseenheid. Het onderzoek gaat in op low-tech oplossingen, gedifferentieerde klimaatzones, flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik.