<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #16 1+1=3

Berger Barnett Architecten presenteert een vergelijkende analyse van multifunctionele accommodaties in Nederland en Engeland. Betekent het clusteren van voorzieningen een meerwaarde voor onderwijshuisvesting en welke procesmatige, ruimtelijke en financiële factoren zijn hierin bepalend? De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt in tien richtlijnen voor het ontwerpproces aan een MFA. Deze lay-out is niet meer in print te bestellen, maar enkel digitaal via onderstaande pdf te downloaden.