<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #17 Eiland IJsselmonde

LOLA landscape architects onderzoekt nieuwe gebruiksvormen voor de oude dijken op het eiland IJsselmonde. Op basis van drie thema's – waterwerken, netwerken en bouwwerken – zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor herstel en herontwikkeling van de dijkenstructuur in kaart gebracht. Voor drie locaties is een integraal ontwerp uitgewerkt.