<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #21 Ruimte voor de Tussenmaat

Lay-out #21 presenteert een onderzoek naar de tussenmaat: een maat en schaal in woningproductie die in België en Duitsland veel gebruikelijker is dan in Nederland.

Wie de Nederlandse woningproductie vergelijkt met het buitenland, ziet een opvallend verschil in maat en schaal. In bijvoorbeeld België en Duitsland komt een maat voor die in Nederland nog weinig is gebouwd. In deze maat en schaal ontstaan bovendien bijzonder veel nieuwe woonvormen. Is het mogelijk om deze maat en schaal in Nederland te introduceren, nu de woningproductie door allerlei factoren is vastgelopen? Aan de hand van voorbeelden uit België en Duitsland toont hoe kleinere, gemengde micromilieus van wonen en werken ruimtelijk en procesmatig kunnen worden gerealiseerd. De onderzoeksresultaten worden in Lay-out #21 bovendien geïllustreerd met foto's van deze bijzondere woonprojecten door fotograaf Janine Schrijver.

Op 8 maart vanaf 13.00 uur worden de resultaten van het onderzoek Ruimte voor de Tussenmaat gepresenteerd tijdens een publieke bijeenkomst in ARCAM.