<
het fonds / organisatie / publicaties

Lay-out #22 Sport in the City

In Lay-out #22 onderzoekt Textoer de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van sportvoorzieningen in de stad te versterken.

De sportbeoefening in Nederland groeit; ook in de steden. Helaas zijn sportaccommodaties ruimtelijk en organisatorisch vaak slecht gemengd met andere programma's in de stad. Zo bevinden zich veel sportcomplexen aan de randen van de stad. Reden voor Textoer om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van breedtesportvoorzieningen in de stad te versterken. Zijn er instrumenten aan te bieden voor een betere inpassing van sport in de stedelijke omgeving? Textoer onderzocht daarom vijf inspirerende voorbeelden van sportvoorzieningen in de stad in Berlijn, Kopenhagen, Porto, Valencia en Amsterdam. De analyse inspireert om met andere ogen naar de huidige en toekomstige sportvoorzieningen in Nederland te kijken. Zo kunnen sportplekken aantrekkelijke ontmoetingsplekken zijn en kan sport worden ingezet om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.