<
het fonds / organisatie / publicaties

MAP01. Agenda stedenbouw; interviews

Interviews met stedenbouwkundigen - stand van zaken in de stedenbouw

MAP01 geeft aan de hand van interviews met stedenbouwkundigen de beginstand weer: een gefragmenteerde praktijk, zonder duidelijk profiel. Bovendien ontbreekt het aan een infrastructuur voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt in opdracht van het Ministerie van OCW, binnen het kader van het architectuurbeleid, aan een stimuleringsprogramma stedenbouw. Dit omvat een subsidieregeling en een flankerend programma. MAP is een reeks werkschriften die het stedenbouwprogramma begeleidt.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.