<
het fonds / organisatie / publicaties

MAP02. Centra over stad en regio

Stad en Regio - een onderzoek van 18 architectuurcentra

MAP02 is gebaseerd op onderzoek van achttien architectuurcentra die in eigen stad en regio de stand van zaken in de stedenbouw in beeld hebben gebracht. Een dominant thema is het ontbreken van voldoende deskundigheid en regie. Bovendien tekenen zich in de moeizame omslag van de top-down naar de bottom-up benadering de gevolgen van de crisis in de bouw af.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkte in opdracht van het Ministerie van OCW, binnen het kader van het architectuurbeleid, aan een stimuleringsprogramma stedenbouw. Dit omvatte een subsidieregeling en een flankerend programma. MAP is een reeks werkschriften die het stedenbouwprogramma begeleide.

Een of meerdere exemplaren van de publicatie zijn gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stuur uw naam en postadres naar info@stimuleringsfonds.nl.