<
het fonds / organisatie / publicaties

Stadslab Manifest

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 51 stadslabs en presenteert een gezamenlijk manifest met aanbevelingen voor het nieuwe omgevingsbeleid.

Het 'Stadslab Manifest: pionieren aan de grote maatschappelijke opgaven' toont de waarde van stadslabs voor de Nationale Omgevingsvisie. 10 punten pleiten voor een gunstig klimaat voor stadslabs die innovatieve, vaak kleinschalige experimenten in de leefomgeving realiseren en zo op lokaal niveau uitvoering geven aan grote maatschappelijke opgaven.