<
het fonds / organisatie / publicaties

Van Zorg naar Werk

In het magazine Van Zorg naar Werk bundelt het Stimuleringsfonds samen met buro MA.AN en STUDIO STIX de resultaten van een onderzoek naar de werk- en woonomgeving van mensen met een beperking. In het onderzoek Werken met een Beperking verkenden de initiatiefnemers samen met diverse partners de helende werking van werken en ontdekten dat ziekte geen beletsel hoeft te vormen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Design Cares
Van Zorg naar Werk maakt onderdeel uit van de magazinereeks Design Cares. De reeks toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

In de reeks verscheen ook: Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis.