<
het fonds / organisatie / vacatures

vacatures

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft op dit moment de volgende vacatures open staan:

 • stafmedewerker Architectuur

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan zeshonderd bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele (ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment 37 medewerkers en beschikt in 2021 over een jaarbudget van ongeveer 27 miljoen euro.

  Het Stimuleringsfonds heeft per direct een positie beschikbaar in de functie van:

  Stafmedewerker Architectuur
  32/36 uur per week


  Regeling Architectuur
  Met de Regeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuurpraktijk. Deze projecten vertrekken vanuit uiteenlopende complexe maatschappelijke vraagstukken met daarbinnen een centrale rol voor ontwerp.

  functie-inhoud
  Voor de versterking van het team zijn we op zoek naar een enthousiaste collega met aantoonbare werkervaring en vooral kennis binnen de werkgebieden van het architectuurveld. Als stafmedewerker werk je binnen een klein team aan de uitvoering van de regeling Architectuur. Je bent medeverantwoordelijk voor de begeleiding van aanvragers en bereidt vergaderingen van de adviescommissies voor. Je toetst ingediende aanvragen op formele eisen en volledigheid, schrijft adviezen en geeft voorlichting over de mogelijkheden van subsidieverlening. Door je kennis van de breedte van het architectuurdiscipline, weet je je goed in te leven in de behoeften van de aanvragers. Tot slot ben je betrokken bij het naar buiten brengen van de resultaten die uit alle ondersteuningen voortkomen. Daarnaast leid en coördineer je zelfstandig projecten en activiteiten die door het fonds worden geïnitieerd. Bovendien is er binnen het team en in de organisatie altijd ruimte voor het meebrengen van vernieuwende ideeën en perspectieven.

  functie-eisen
  kennis van- en aantoonbare werkervaring binnen architectuur, stedenbouw, planologie, tuin- en landschapsarchitectuur en/of interieurarchitectuur;
  academisch werk- en denkniveau;
  beleidsmatig, procedureel en financieel inzicht;
  uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
  uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

  diversiteit
  Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

  arbeidsvoorwaarden
  Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkovereenkomst, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.990,- op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

  sollicitaties
  Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, uiterlijk 10 maart 2021 worden gemaild naar vacatures@stimuleringsfonds.nl, gericht aan Dominique Geelen, coördinator Architectuur. Voor inlichtingen over de functie is hij bereikbaar via 010 – 436 1600. De eerste gespreksronde is gepland op 17 maart 2021.

  Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
 • impactmanager

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan zevenhonderd bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele (ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment 37 medewerkers en beschikt in 2021 over een jaarbudget van ongeveer 27 miljoen euro.

  Het Stimuleringsfonds is voor uitbreiding van het team per direct op zoek naar een:

  Impactmanager
  32 uur per week


  Aanleiding voor de vacature en deze nieuwe functie zijn enkele grote vernieuwende opdrachten die het fonds van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gekregen, die zich richten op de versterking van ontwerpkracht bij transities in de ruimtelijke en maatschappelijke inrichting van Nederland. Met de programma's en grote projecten die het Stimuleringsfonds uitvoert, beoogt ze de positie van ontwerpers bij de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven te versterken.

  functieprofiel
  Vanwege het publieke belang wil het fonds zich nog meer toeleggen op het creëren van impact. Het impactmanagement is erop gericht de resultaten en het effect van de programma's van het fonds te analyseren, te duiden en te versterken. De impactmanager beweegt zich zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. De impactmanager coördineert de impacttrajecten, draagt bij aan versterking van het netwerk van partners, signaleert kansen voor het actief delen van programmaresultaten en benadert hiervoor de juiste partijen. Daarvoor moet de impactmanager sensitiviteit hebben voor de positionering van ontwerpers (en ontwerpend onderzoek) binnen een breed maatschappelijk veld en kunnen inspelen op de verschillende belangen van externe partijen.
  De impactmanager ontwikkelt en adviseert tevens over de impactstrategie van het gehele Stimuleringsfonds.

  functie eisen
  academisch werk- en denkniveau;
  kennis van en ervaring met een of meer terreinen waarop het fonds actief is;
  uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
  zeer ruime netwerk- en adviesvaardigheden;
  vaardigheid en ervaring in impact management, het opstellen van impact frameworks en het ontwikkelen van bijpassende impactstrategie instrumenten en producten.

  diversiteit
  Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

  wat bieden wij?
  Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar en bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden is het de intentie om het contract te verlengen voor langere termijn. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkovereenkomst, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.

  De functie is ingeschaald in schaal 12. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 3842,26 en maximaal € 5710,80 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

  sollicitaties
  Motivatiebrieven, waarin ingegaan wordt op aantoonbare werkervaring en deskundigheid inclusief CV, kunnen tot uiterlijk 11 maart 2021 per mail worden ingediend bij vacatures@stimuleringsfonds.nl t.a.v. Syb Groeneveld en o.v.v. vacature impactmanager. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 18 maart.

  inlichtingen
  Voor inlichtingen over de functie kan contact worden opgenomen met Syb Groeneveld, tel. 010-436 16 00.

  Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
 • communicatiemedewerker

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan zevenhonderd bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele (ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment 37 medewerkers en beschikt in 2021 over een jaarbudget van ongeveer 27 miljoen euro.

  Het Stimuleringsfonds is voor uitbreiding van het team per direct op zoek naar een:

  Communicatiemedewerker
  maximaal 28 uur per week

  Aanleiding voor de vacature zijn enkele grote vernieuwende opdrachten die het fonds van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gekregen, die zich richten op de versterking van ontwerpkracht bij transities in de ruimtelijke en maatschappelijke inrichting van Nederland. Als communicatiemedewerker werk je in het projectteam dat deze opdrachten gaat uitvoeren, aan de communicatie en verspreiding van kennis uit de projecten die het fonds ondersteunt of initieert.

  functieprofiel
  Binnen het projectteam ben je (mede)verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van deze programma's en de resultaten die eruit voortkomen. Je bedenkt strategische communicatie voor de projecten waarbij je de kracht van ontwerp laat zien. Je bouwt aan een netwerk en deelt kennis in de ontwerpsector en binnen de maatschappelijke werkterreinen waarop het fonds actief is. Je voert communicatieactiviteiten uit in samenwerking met de collega's in de projectteams, externe partijen en je staat in nauw contact met het communicatieteam. Daarnaast zorg je voor media-aandacht en richt je je op het relatiebeheer. Aansprekend schrijven is je tweede natuur.

  functie eisen
  kennis en inzicht in de ontwerpsector: je bent in staat doelgroepen van de organisatie te betrekken en weet de juiste tone-of-voice te hanteren;
  uitstekende schriftelijke en beeldende communicatieve vaardigheden;
  kennis en ervaring met webredactie, CMS- en CRM-systemen en diverse social media kanalen
  ervaring met beeldbewerkingsprogramma's
  nauwkeurig en verantwoordelijk
  proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
  HBO werk- en denkniveau
  goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal
  2 tot 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

  diversiteit
  Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

  wat bieden wij?
  Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkovereenkomst, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.

  De functie is ingeschaald in schaal 8. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.623,34 en maximaal € 3.546,17 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

  sollicitaties
  Motivatiebrieven, waarin ingegaan wordt op aantoonbare werkervaring en deskundigheid inclusief CV, kunnen tot uiterlijk 10 maart 2021 per mail worden ingediend bij vacatures@stimuleringsfonds.nl t.a.v. Anneloes van der Leun en o.v.v. vacature communicatiemedewerker. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 18 maart.

  inlichtingen
  Voor inlichtingen over de functie kan contact worden opgenomen met Anneloes van der Leun, communicatieadviseur, tel. 010-436 16 00.

  Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
 • financieel medewerker

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en tussen deze drie disciplines. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. We hebben op dit moment 35 medewerkers en we beschikken over een jaarbudget van ongeveer 25 miljoen euro.

  Het is onze ambitie om een excellent, agenderend fonds én een knooppunt binnen de creatieve industrie te zijn. Via de subsidieregelingen en de programma's pleiten wij voor een infrastructuur in de creatieve industrie die ruimte biedt voor onderzoek, talentontwikkeling, experiment, cross-overs en interdisciplinaire samenwerkingen.


  verantwoordelijkheden

  Beheren dagelijkse administraties van het fonds:

  de dagelijkse financiële administratie voeren (o.a. crediteuren, bank, subsidieverplichtingen, vacatiegelden, debiteuren), inclusief de controles op de aangeleverde gegevens
  betaalbaarstellen van inkomende facturen, subsidieverplichtingen, salarissen en overige verplichtingen
  ondersteunen bij de personeelsadministratie (verwerken in- en uitdiensttreding, verlof- en verzuimadministratie, verstrekken en innemen bedrijfsmiddelen)
  ondersteunen bij de administratieve afhandeling van werving & selectie van medewerkers en commissieleden
  ondersteunt bij de juiste verwerking van de salarisgegevens door de salarisadministratie
  draagt zorg voor uiteenlopende administratieve taken (zoals het beheren van de opdrachten en contractenadministratie)
  archiveren van alle financieel administratieve stukken

  Ondersteunen bij de uitvoering van de P&C cyclus:

  het grootboek en de aansluiting met de subadministraties controleren en overige werkzaamheden t.b.v. de maandafsluitingen
  leveren van (financiële) overzichten, specificaties en toelichtingen op basis van de verzamelde gegevens en informatie t.b.v. (financiële) rapportages
  ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening en het voorbereiden van de accountantscontroles

  profiel
  Je bent iemand die nauwkeurig werkt en graag in teamverband het werk doet. Je hebt een oplossingsgerichte houding, beschikt over een goed organisatievermogen en je hebt;

  Minimaal een MBO niveau 4 opleiding ( financieel-administratieve richting)
  Minimaal 3 jaar werkervaring (vooral op gebied van crediteurenadministratie)
  Aantoonbare affiniteit met de terreinen waarop het fonds actief is
  Kennis van boekhouding en administratieve organisatie
  Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen

  aanbod
  Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar en bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden is het de intentie om het contract te verlengen voor langere termijn.

  De functie is ingeschaald in schaal 8. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.623,34 en maximaal € 3.546,17 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

  diversiteit
  Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

  interesse?
  Ben jij de financieel medewerker die wij zoeken voor het Stimuleringsfonds? Reageer dan op deze vacature via de website van Robert Half!