<
het fonds

AARO Stad en Regio

Het AARO programma 'Stad en Regio' is gericht op stedelijke en (boven)regionale vraagstukken waarbij ontwerpinbreng voor vernieuwende oplossingen kan zorgen. Hoe kunnen ruimtelijke en programmatische strategieën de regionale dynamiek versterken in samenhang met economische ontwikkelingen en in samenwerking met lokale partijen? Op welke manier draagt het ruimtelijk ontwerp het meest effectief bij en op welke schaal kan het oplossingen bieden?

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Jaarlijks is er € 285.000 beschikbaar.

werkwijze
Met Open Oproepen worden specifieke vraagstukken geagendeerd en multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten betrokken om onderzoek te doen naar een actuele opgave. Het Stimuleringsfonds begeleidt de teams, initieert samenwerkingsverbanden, organiseert bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis, ervaring en presentaties van resultaten.

Binnen dit programma zijn vier Open Oproepen uitgeschreven:

De Attractieve Regio (2013)
Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad (2014)
Ontwerpen aan Voedselregio's (2015)
Sleutelen aan de huivestingsopgave (2016)

kennisdeling
publicatie: Alle informatie over de geselecteerde projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten binnen de programma's Stad en Regio, Stedelijke Transformaties en Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap zijn gebundeld in de Voortgangsrapportage AARO programma's IenM.

website: De kennis, onderzoek en ervaringen verworven in de ondersteunde projecten deelt het fonds op de website Urbanisatie.

AARO
De Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 (AARO) is de opvolger van wat voorheen het nationaal architectuurbeleid werd genoemd. Kern van deze door OCW en IenM geformuleerde agenda is het versterken van de maatschappelijke positie en kwaliteit van ontwerp op regionaal en lokaal niveau in Nederland. Het Stimuleringsfonds is bij vijf programma's betrokken: Stad en Regio, Stedelijke Transformaties, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorghuisvesting en Onderwijsomgeving.