<
het fonds

Internationalisering

De creatieve industrie maakt deel uit van een internationale trend. Het aantal landen waar vraag is naar Nederlandse ontwerpers en makers neemt toe. Het is daarom van belang om de specifieke kracht van de Nederlandse creatieve industrie te profileren en te verbinden met een specifieke buitenlandse vraag. Het programma Internationalisering richt zich op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector. Binnen het programma Internationalisering worden bijzondere projecten in de creatieve industrie – architectuur, vormgeving en digitale cultuur, inclusief mode en artistieke games – geïnitieerd en/of ondersteund, die vanuit een culturele invalshoek een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben.

Het programma Internationalisering bestaat uit 2 hoofddoelstellingen.

Doelstelling 1 is gericht op:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie;
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie;
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Doelstelling 2 is gericht op:
meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.

werkwijze
Het programma Internationalisering omvat de subsidieregeling Internationalisering met drie ronden per jaar, en de voucherprocedure, maar ook een hele reeks evenementen en activiteiten. Via Open Oproepen wordt jong en gevestigd talent geselecteerd voor deelname aan vooruitstrevende, dan wel toonaangevende internationale beurzen, festivals en manifestaties. De rollen van het Stimuleringsfonds bij de uitvoering van het programma zijn: initiëren, agenderen, inhoudelijke en financiële ondersteuning, begeleiding en het bevorderen van het delen van kennis en ervaringen met publieke programma's, workshops en meetings.

Rondom internationale manifestaties zijn de volgende open oproepen uitgezet:
Beijing Design Week (2013, 2014)
Seoul Design Week (2014)
World Design Capital Kaapstad (2014)
Salone del Mobile in Milaan (2014 tot heden)
SXSW in Austin (2014 tot heden)
GDC in San Francisco (2015, 2016)
Gamescom in Keulen (2015 tot heden)
Travelling Dialogues: Endless City (Toronto) & North Side Festival (Brooklyn, NY) (2016)
Architectuur Biënnale Venetië (2016 tot heden)

Daarnaast zijn er open oproepen uitgezet voor:
Verkennen kansen internationalisering (2013)
Internationale Verkenningen (2015)
Residenties MMCA i.s.m. Mondriaanfonds (2015-2016)
Residenties Arita (2016-2020) i.s.m. Mondriaan Fonds
Residency in Tanger, Marokko (2020-2021) i.s.m. Mondriaan Fonds

En zijn de volgende activiteiten ondersteund:
Dutch Design Desks Europe (2013)
Nederlandse deelname aan Design Biennale Gwanju (2013)
Deelname One Architecture Rebuild by Design NY (2013)
São Paulo Biennale (2013)
Urban Labs i.s.m. UN-Habitat (2015)
Next City Living Lab tijdens Beijing Design week (2015)
Opzet Arita residency-programma door Scholten & Baijings
Nederlandse showcase @ GDC (2017-2018)
London Fashion Showcase
London Design Fair 2018

Een specifiek onderdeel van het programma Internationalisering is gericht op doelstelling 2; Inclusive Cities & Societies through Design. Tot en met 2020 schrijft het Stimuleringsfonds een aantal open oproepen uit die zich richten op uitdagingen die verstedelijking in Turkije, Marokko, Egypte of Rusland met zich meebrengt. Hierin wordt onderzocht hoe deze - in een samenwerking tussen lokale en Nederlandse partners - kunnen worden opgepakt om tot meer duurzame, inclusieve steden te komen. De uitwisseling van kennis en expertise tussen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties met lokale partners in één van de vier landen staat centraal.

Binnen doelstelling 2 zijn de volgende open oproepen uitgezet:
Open Oproep Turkije #1 (2018)
Open Oproep Rusland #1 (2018)
Open Oproep Egypte #1 (2018)
Open Oproep Marokko #1 (2018)
Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2 (2019)

In het kader van doelstelling 2 heeft het fonds een impact framework ontwikkeld dat onder andere gericht is op joint learning. Om de netwerken te versterken, kennis over en uit de landen te verdiepen en delen en de gelegenheid te bieden voor nieuwe samenwerkingen organiseerde het fonds een serie meet-ups.

kennisdeling
De kennis, onderzoek en ervaringen verworven in de ondersteunde projecten deelt het fonds op de kennispagina Internationalisering.