Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Onderwijs via:
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

19 sept: Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019

07 augustus 2019

Op 19 september 2019 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Amsterdam het tweede symposium Leeromgeving van de Toekomst. In een actief programma van workshops, presentaties, lezingen en in verschillende debatten bieden twaalf teams van ontwerpers en mbo-instellingen hun kijk op de leeromgeving van de toekomst.

Let op: Wegens grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze conferentie. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst via deze link.

Indienen voor de open oproep kan tot uiterlijk 7 november 2019. Meer informatie over de open oproep Leeromgeving van de Toekomst vindt u via deze link.


Bent u werkzaam bij een mbo-instelling, bedrijf of maatschappelijke organisatie, beleidsmaker, toezichthouder of ontwerper? We nodigen u van harte uit voor het symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019 op 19 september 2019 in de Tolhuistuin in Amsterdam.

De veranderingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin beroepsonderwijs wordt gegeven. Hoe kunnen we de onderwijsomgeving laten meebewegen met de tijd? Hoe maken we ruimte voor interactie tussen opleidingen, beroepspraktijk en maatschappij? Maar ook, hoe kan het beroepsonderwijs een veilige thuisbasis bieden voor student en docent? Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld.

Wilt u:

ontdekken op welke manier ontwerpers een rol kunnen spelen in de transitie van het beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving?
koplopers ontmoeten en voorbeelden zien van studenten, docenten, beleidsmedewerkers en ontwerpers die gezamenlijk werken aan de leeromgeving van de toekomst?
samen met alle deelnemers ontdekken hoe we de impact van projecten kunnen vergroten?
kennismaken met potentiële samenwerkingspartners en financieringsmogelijkheden om transities van onderwijs en omgeving binnen uw eigen onderwijsinstelling vorm te geven?

Kom dan op 19 september 2019 naar het symposium Leeromgeving van de Toekomst!

ochtendprogramma
09.30 inloop
10.00 opening door Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs en Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
10.30 key-note Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing VU Amsterdam
11.15 pauze
11.30 deelsessies, bekijk hieronder de uitgebreide beschrijving van de deelsessies
13.00 lunch, inclusief mogelijkheid tot aanmelden speeddates en workshops in de middag

middagprogramma
13.45-14.15 lancering Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst
14.30-17.30 doorlopende markt en speeddates
14.30-15.45 workshops, eerste ronde
16.00-17.15 workshops, tweede ronde
15.00-17.15 koplopersoverleg Leeromgeving van de Toekomst onder leiding van Harry Starren (besloten)
17.30-18.00 plenaire afsluiting inclusief spoken word performance door Smita James
18.00-19.00 netwerkborrel


deelsessies
sessie 1: leren voor een veranderende arbeidsmarkt
Hosts: Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt, Tilburg University en Nazanin Hedayati, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
De arbeidsmarkt verandert. De vraag naar goede vakmensen die meebewegen op het snijvlak van sectoren neemt toe. Het beroepsonderwijs speelt hierop in door studenten steeds meer over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te laten kijken. Dit stelt nieuwe eisen aan de onderwijsomgeving. Binnen welke omgeving wordt collectief leren op het snijvlak van sectoren optimaal gestimuleerd? En hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het herkennen van en inspelen op nieuwe vormen van werken en leren? Met inspirerende voorbeeldprojecten van Rijn IJssel, Albeda, Scalda en het Drenthe college.

sessie 2: flexibiliteit van het vastgoed
Hosts: Ada ter Maten, practor leerwerkplaatsen, Albeda en Vera de Jong, Urban Connectors
De mbo-school is in transitie naar een hybride omgeving waar opleidingen, bedrijven en maatschappij samen vorm geven aan onderwijs en werk. Hierdoor groeit de behoefte naar flexibiliteit van de vastgoedportefeuille: flexibiliteit in ruimtelijk gebruik, flexibiliteit van de digitale infrastructuur en flexibiliteit van huurcontracten. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten grijpen daarbij sterk op elkaar in. Hoe geven we vorm aan flexibele huisvesting die ruimte biedt aan de interactie tussen opleidingen, beroepspraktijk en maatschappij? In hoeverre bieden de huidige wetten ruimte aan deze nieuwe vormen van samenwerking en flexibele huisvesting? En op welke manieren kunnen ontwerpers het transformatieproces richting flexibele huisvesting voeden en realiseren? Met inspirerende voorbeeldprojecten van Friesland college, Summa college en Horizon college.

sessie 3: de school als community
Hosts: Melek Usta, initiator Peer2Peer en Jetske van Oosten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Leren vindt steeds vaker plaats in flexibele omgevingen met wisselende contacten. Hoe geven we binnen deze context vorm aan de school als veilige plek waar studenten hun eigen talent kunnen ontwikkelen? Een plek waar je kunt oefenen, fouten mag maken en je eigen pad kan ontdekken. Op welke manieren stimuleren we de uitwisseling van kennis en ervaringen van studenten, docenten en opdrachtgevers? Kortom: hoe ontwerpen we een stimulerende en veilige omgeving voor de school als community? Met inspirerende voorbeeldprojecten van: House of Logistics, ROC Mondiaan, sQuare.

sessie 4: de circulaire leeromgeving
Hosts: Irene Fortuyn, head Man & Leisure, Design Academy Eindhoven / directeur Ketter&Co en Gabriella Fiorentini, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Hoe geven we vorm aan de school als onderdeel van een duurzaam ecologisch en sociaal systeem, op het niveau van wijk, stad en regio? De leeromgeving speelt een grote rol in de duurzaamheidsopgave van het mbo. Het Klimaatakkoord stuurt op CO2-reductie, en het mbo pakte de handschoen op door te streven naar een CO2-neutrale portefeuille in 2050. Tegelijkertijd reikt de duurzaamheidsopgave verder dan het realiseren van een CO2-neutraal gebouw. Welke kansen ontstaan er als we op lokale en regionale schaal naar onze grondstoffen en netwerken kijken? Kunnen we tot 'circulaire' ontwerpprincipes komen voor toekomstbestendige huisvesting? En hoe bereiden we toekomstige generaties vakmensen voor op de energietransitie? Met inspirerende voorbeeldprojecten van X11, CITAVERDE en Social Label.

praktische informatie
datum: donderdag 19 september 2019
tijd: 09.30 - 18.30 uur
locatie: Tolhuistuin, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
moderator: Puck van Dijk
openbaar vervoer: Vanaf Amsterdam Centraal Station gaat een gratis pont naar de overkant van het IJ. Het hoofdgebouw van de Tolhuistuin zie je direct na het aanmeren van de pont links vooraan liggen.
auto: Parkeren kan in de parkeergarage van de A'DAM Toren (Overhoeksplein 3). Vanaf hier is het ongeveer 150 meter lopen naar het hoofdgebouw van de Tolhuistuin.
aanmelden: Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze conferentie. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst via deze link.

open oproep
Aanleiding voor het symposium is de Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst. Met deze nieuwe open oproep nodigt het Stimuleringsfonds het beroepsonderwijs, maatschappelijke partners, werkveld en andere stakeholders uit om samen met ontwerpers te werken aan huisvestingsopgaven voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs. Meer informatie over de open oproep vindt u via deze link. Indienen kan tot en met 7 november 2019. Voor vragen over deze open oproep kunt u contact opnemen met Gabriella Fiorentini via g.fiorentini@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.

op de hoogte blijven?
Blijft u graag op de hoogte over het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst? Schrijf u dan hier in voor de Special Onderwijs. Meer informatie over de projecten is te vinden op m.stimuleringsfonds.nl/lvdt.

Foto bovenaan: Jetske van Oosten tijdens het symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018. Foto door Mohamed Najah