Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs
 • Samenscholing van leden, november 2015 (Foto Aad Hoogendoorn)

Collectief de school vernieuwen

team
The New School Collective verenigt onderwijs- en kunstprofessionals in een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag 'Wat is een school?'. Experimentele en artistieke strategieën helpen om het bestaande schoolsysteem aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Het liefste zou Mirjam van Tilburg van The New School Collective (TNSC) het doel van TNSC helemaal openlaten. 'Als je doelen gaat formuleren dan creëer je een beleidsagenda en een hiërarchie,' verklaart zij. 'Wij willen echt een collectief zijn waarin de leden zelf kunnen besluiten om te doen wat ze willen doen.'

 • 24 uur RVC De Hef, januari 2015 (rechts Yoeri Meessen, voorzitter van The New School Collective krijgt kookles van leerling, Foto Aad Hoogendoorn)


 • 24 uur op school
  The New School Collective is in 2013 in het leven geroepen door een zevental onderwijs- en kunstprofessionals. Vanuit de Open Oproep Onderwijsomgeving kregen zij subsidie van het Stimuleringsfonds voor het organiseren van twee 24-uurs sessies op scholen. Een etmaal lang brachten twee leden van TNSC samen door met drie docenten en twee externe experts op twee scholen, waaronder de Rotterdamse vakschool De Hef.

  Gedurende die 24-uur bespraken zij, tijdens verschillende activiteiten, de functie van de school en de wenselijkheid en mogelijkheden om dingen te veranderen. Voor de deelnemende docenten was het aanleiding om eens met hele andere ogen en veel fundamenteler naar hun school te kijken. Een van de bevindingen was dat voor leerlingen een school veel meer betekenis heeft dan opleidingsinstituut alleen. Het is een plek waar zij zich veilig voelen en waar ze leren samenleven. Dat kan worden versterkt door het gevoel van gedeeld eigenaarschap te versterken.

  Leerfabrieken
  'Het huidige schoolsysteem dateert uit 1870 en is nog steeds erg gericht op kwalificeren om werk te krijgen,' zegt Van Tilburg. 'Maar kwalificeren kan misschien ook wel op de computer, of op de werkplek. Alles meetbaar willen maken is ook een systeem dat niet meer houdbaar is. Scholen zijn nog teveel leerfabrieken, dat past niet meer bij de maatschappij.'

  The New School Collective wil dit soort zaken aan de orde stellen en zo mogelijk doorbreken met experimentele activiteiten. Zo is in een vervolgproject, dat in 2015 opnieuw steun kreeg van het Stimuleringsfonds, het plan opgenomen van de Nachtschool. Half december werd in De Hef in Rotterdam zo'n avond en nacht van activiteiten georganiseerd.

  Van Tilburg: 'De Nachtschool is bedoeld om het straat- en privédomein binnen de school te halen en leerlingen en hun ouders meer eigenaarschap van de school te laten ontwikkelen. Leerlingen maken met kunstenaars kunstwerken om de school mooier te maken. Ook is er ruimte voor Reversed Scholing, waarbij leerlingen en ouders lesgeven aan docenten en mensen uit de buurt. Daarmee doorbreek je de vaste verhouding van docent en leerling en gaat het veel meer over het delen van passies.'
 • Foto: Aad Hoogendoorn.

 • TNSC On Tour
  Op het programma staat ook een groepsreis met een aantal leden naar inspirerende schoolprojecten in Europa, TNSC On Tour. Van Tilburg: 'Die reis staat gepland voor de herfstvakantie van 2016 – in het onderwijs moet je ver van tevoren plannen – maar de hele voorbereiding is minstens zo belangrijk. We gaan samen met de groep bepalen waar we heen zullen gaan. Docenten hebben weinig contact met het buitenland, het onderwijs is erg nationaal gericht. De kunstwereld is juist heel erg international georiënteerd. Daarom is die uitwisseling tussen kunstenaars en docenten zo waardevol.'

  Op Facebook heeft TNSC nu zo'n 850 volgers. Om het collectief te versterken en toch iets meer structuur te geven heeft TNSC in oktober 2015 de rechtsvorm van een vereniging gekregen, die eind november 25 contributie betalende leden telde. De hoop is dat die leden zelfstandig TNSC-acties zullen ondernemen en zo in steeds bredere kring verbeelding in de discussie over het onderwijs zullen brengen.

  Gepubliceerd: 15 januari 2016

website

www.thenewschoolcollective.com