Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Onderwijs via:
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Collectief leren en ontwikkelen

team

10 juni 2018

Architect Caro van Dijk (Caro van Dijk architecten) en digitaal ontwerper Frank-Jan van Lunteren (SETUP) voeren samen een ruimtelijke verkenning uit naar het collectief leren en ontwikkelen binnen het practoraat Zorg- & (Sensor)technologie van Drenthe College, een onderzoeks- en opleidingscentrum dat zich richt op technologische toepassingen in de zorg.

Hierbij staat het practoraat als netwerk van verschillende partijen (opleidingen, zorginstellingen, bedrijven) en locaties centraal. Het ontwerpteam richt zich op de behoefte van de school voor verschillende scenario's voor een centrale plek waar alle stakeholders samenkomen. Vervolgens richt het ontwerpteam haar aandacht op het vergroten van de betrokkenheid van studenten bij de leeromgeving. Het team wil daartoe samen met het practoraat een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen: studenten werken in een keuzemodule aan verschillende activiteiten, die ze grotendeels zelf ontwerpen en organiseren. De design thinking-methodiek wordt ingezet om studenten deels zelf het onderwijs te laten ontwerpen. Daarbij heeft de student tevens regie over de eigen ruimte waarin de activiteiten plaatsvinden. Zo worden de studenten uitgedaagd het curriculum en de onderwijsomgeving zelf vorm te geven met als doel een hybride leeromgeving te creëren, passend bij hun interesse. Deze hybride leeromgeving zal in de vorm van een nieuw hoofdkwartier op een van de locaties worden realiseert, analyseert en evalueert om tot een typologie te komen, die ook op de overige locaties werkt.