Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Creatieve werkplaats als leeromgeving

team

10 juni 2018

X11 – een VMBO en HAVO school voor media en vormgeving in Utrecht - voert in samenwerking met Studio Makkink&Bey een ontwerpend onderzoek uit met als doel het ontwikkelen van een actieve leergemeenschap. Vooruitlopend op plannen van herontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht wordt het onderzoek naar huisvesting van het toekomstige maakonderwijs op deze locatie uitgevoerd.

Volgens de initiatiefnemers staat het beroepsonderwijs onder druk door snelle, elkaar opvolgende innovaties. Om deze ontwikkelingen bij te benen is een vernieuwing in de organisatie, structuur en huisvesting van het beroepsonderwijs nodig. 'Het beroepsonderwijs geeft niet alleen vorm aan de toekomst van de scholier maar beïnvloedt ook techniek, beroep, bedrijf, gebouw, buurt en de samenleving als geheel,' stellen zij in hun onderzoeksvoorstel.

creatieve industrie en maakonderwijs
In het onderzoek willen de initiatiefnemers het vakmanschap en de toekomstige leeromgeving verbinden met de negen economische topsectoren van Nederland, namelijk Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Met name de Creatieve Industrie willen ze mobiliseren om zich verder te verdiepen in en verbanden te leggen met het maakonderwijs.

pionierslocatie
Het Merwedekanaalzone in Utrecht wordt de komende 15 jaar ontwikkeld van voormalig defensieterrein tot een hoofdstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Het team wil de mogelijkheden van huisvesting van X11 in dit gebied verkennen en inzetten als pionierslocatie, waarbij de leerlingen worden betrokken bij de herontwikkeling van het gebied. Zo kunnen leerlingen het bouwproces van de nieuwe huisvesting bijwonen en beïnvloeden waar dat mogelijk is. Dit gebeurt onder begeleiding van mensen uit de creatieve industrie.
Er kan bijvoorbeeld nagedacht worden over de energiehuishouding en circulariteit in het huisvestingsontwerp, bijvoorbeeld door het inzetten van een tuin op het schoolplein die het water dat gebruikt wordt door de school en de buurt zuivert.

actieve leergemeenschap
Niet alleen kunnen de leerlingen worden betrokken bij de bouw van hun eigen schoolgebouwen, maar ze kunnen ook de ontwikkeling van de buurt meemaken. Hierdoor ontstaat er al vroeg contact tussen de leerlingen, de school en haar toekomstige omgeving. Zo kan er bijvoorbeeld ruimte gereserveerd worden in de huisvesting van X11 voor lokale, sociale initiatieven, zoals buurtwerkplaatsen of buurtcentra. Of plekken voor start-ups van alumni van X11 of andere bedrijven die iets kunnen betekenen voor de school en de buurt. Op deze manier kunnen de leerlingen binnen deze initiatieven en bedrijven op een beschermende manier kennismaken met het “werken in de praktijk”.

traject
Na een voorbereidend fase, uitgevoerd door Studio Makkink&Bey in het voorjaar van 2018, zullen in de test-fase (van september 2018 tot maart 2019) vijf makers met aanvullende expertise bij het traject worden betrokken met als doel verbanden te leggen met de verschillende topsectoren en zo vanuit verschillende perspectieven 'de creatieve werkplaats als leeromgeving' in de praktijk te ontwikkelen en te testten.