Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

De virtuele campus

team

10 juni 2018

Alexander Augustus (Augustus Architecten), Rob Wolfs (Architecten en Bouwmeesters) en Nico Ghijsen (Ghijsen Vastgoed) voeren bij CITAVERDE in Roermond een onderzoek uit naar 'de adaptieve leeromgeving'. Hun onderzoek richt zich op de huisvestingsproblematiek van dit agrarisch opleidingscentrum.

Als gevolg van krimp kampt CITAVERDE met een teruglopende studentenpopulatie en een daardoor resulterende overmaat in het gebouw. Een transformatiestrategie voor het bestaande gebouw vormt alleen een van de mogelijkheden voor een toekomstbestendige strategie voor CITAVERDE. Naast de economische haalbaarheid om het bestaande gebouw te renoveren richt het onderzoek zich op de bredere lokale context van het CITAVERDE. Het CITAVERDE wil in Roermond een voortrekkersrol nemen in het ontwikkelen van een 'virtuele campus'. Het onderzoeksteam brengt hiervoor de ruimtelijke en programmatische kansen van het lokale onderwijsnetwerk in kaart en koppelt deze aan overkoepelende ambities op gemeentelijk niveau. Door mapping van locaties en (potentieel) onderwijsaanbod krijgt de ruimtelijke en programmatische flexibiliteit op stedenbouwkundige schaal vorm. Het onderzoek wordt in nauwe samenwerking met stakeholders en medewerkers van CITAVERDE uitgevoerd en bouwt zo alvast aan het netwerk voor een virtuele campus.