Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Een Veilige Haven

team

10 juni 2018

Ontwerpers Simon van der Linden (Monobanda), Pieter Stoutjesdijk (TheNewMakers) en Elsbeth Ronner (Lilith Ronner van Hooijdonk) voerden samen in de startfase een onderzoek uit naar mobiele leerlocaties voor het House of Logistics, een samenwerkingsverband van het ROC van Amsterdam, ROC Nova College, Luchtvaart College Schiphol en logistieke bedrijven in de regio Amsterdam.

Het onderzoek richtte zich op het programma en de architectuur van drie containers als mobiele leerlocaties. De eerste fase van het onderzoek leverde een aantal scenario's voor de inrichting en het gebruik van de containers op, en inzichten in de behoeften van de betrokkenen. In de tweede fase van het onderzoek willen de drie ontwerpers in samenwerking met studenten en docenten een container concreet gaan transformeren tot een eigen, flexibele onderwijsplek voor studenten: een veilige haven. De container dient de studenten een herkenbare plek te bieden binnen de stageomgeving met een eigen identiteit en een flexibele inrichting die plaats biedt aan verschillende soorten activiteiten. Daarnaast zal de container de studenten de mogelijkheid bieden om tot rust te komen en te leren om te gaan met stress. Met een toegankelijke vernieuwende VR Stem ervaring wil het ontwerpteam binnen de container stress bespreekbaar maken. Resultaat van het ontwerpend onderzoek is een prototype-container, dat een testcase is voor de haalbaarheid bij het verder uitwerken tot een permanente versie.vanuit een zeecontainer
Een interdisciplinair team bestaande uit architect Pieter Stoutjesdijk, digitale ontwerper Simon van der Linden en architect Elsbeth Ronner werken 5 maanden (januari t/m september 2018) op locatie met studenten, docenten en andere onderwijsdeskundigen samen aan de ruimtelijke consequenties en werking van een mobiel onderwijsconcept: dit doen ze elk vanuit een container die dan weer een periode bij het schoolgebouw staat, en dan weer neerstrijkt bij een bedrijf in de regio.

Ze onderzoeken drie aspecten van het mobiele onderwijsconcept:

1. Waar leren we? (Interieur)
Leren is niet meer gelijk aan kennisoverdracht van een expert naar een leek; leren is een continu proces dat binnen- en buiten een onderwijssetting plaatsvindt. Dat vraagt om een andere leeromgeving: een omgeving die flexibel is, een actieve houding vraagt en waar verschillende leer- werkvormen kunnen plaatsvinden. Een omgeving die naast prikkelend ook veilig is waar je kunt leren en fouten mag maken. We richten het ontwerpproces zelf co-creatief en activerend in. Alle gebruikers (docenten, studenten, logistieke bedrijven) worden actief bij het ontwerpproces betrokken.

2. Hoe leren we? (Techniek)

Hoe kan technologie ingezet worden om verbinding met de praktijk te versterken. In samenwerking met docenten kunnen er door gebruik te maken van virtual reality en andere technologieën nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld worden. De praktijk kan letterlijk naar binnen gehaald worden door simulaties maar, er kan ook via spelvorm gewerkt worden aan competenties die belangrijk zijn in de logistiek.

3. Van wie leren we? (Community)
Leren doe je samen. Om dit te realiseren dienen de verschillende werelden (school, bedrijf, student) bij elkaar te komen. Vaak zijn de school en het bedrijf twee gescheiden werelden. Kan de huisvesting bijdrage aan het bij elkaar brengen van deze werelden? Kan het gebouw de relatie met het bedrijfsleven faciliteren en kan een fysieke omgeving het gemeenschappelijk belang onderstrepen? Hoe blijf je verbonden als iedereen op reis is? Kortom wat is de rol van de huisvesting voor de community?