Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

FLEX TEST ROC van start!

14 oktober 2015

Een hybride leer-werk landschap voor Amsterdam. Hoe kunnen hybride leeromgevingen bijdragen aan meer flexibiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam, als antwoord op de dynamiek van economie en maatschappij? En welke ruimtelijke opgaven en kansen ontstaan daardoor?

Beroepsonderwijs lijkt in veel verschillende gebouwen plaats te kunnen vinden, maar hoe bepaal je nu of een gebouw flexibel is? Korte termijn flexibiliteit is in veel gebouwen wel aanwezig (verplaatsen wanden gedurende het jaar), maar middellange termijn veranderingen in opleidingen en infrastructuur zijn veel moeilijker op te vangen. Deze veranderingen zijn in te passen indien het gebouwtype makkelijk ander programma in zich kan opnemen of afstoten, zonder grote aanpassingen. Programma dat goed past bij de opleidingen in het gebouw. Dit zou je gebouwflexibiliteit kunnen noemen. Daarnaast is echter vooral de flexibiliteit van het gehele systeem van belang. Niet elk gebouw hoeft flexibel te zijn, als het gehele systeem van kleine en grote gebouwen de veranderingen op een goede manier maar kunnen opvangen. Het bedrijfsleven speelt daarin een cruciale rol. De sleutel voor flexibiliteit, maar ook voor nieuwe leervormen, lijkt te zitten in het dichterbij bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Het beroepsonderwijs in Amsterdam zou baat hebben bij een combinatie van een vaste kern van 'onderwijsgebouwen' en een flexibele schil van (tijdelijke) hybride leeromgevingen, die zich veel dichter bij de economie en werkgelegenheid bevinden, en ook mee kunnen bewegen met de dynamiek van de economie.

Analyse
Het is van belang om alle locaties van ROC/MBO in Amsterdam te analyseren op locatie, gebouw en gebruik. In de startfase (februari – juni 2015) is dit voor alle locaties op een grove wijze (quickscan) gedaan. In het vervolg onderzoek zal dit uitgebreider gebeuren. Flex Test ROC gebruikt hiervoor zoveel mogelijk open data, beschikbare informatie van ROC instellingen en zal korte interviews doen met studenten, docenten en facilitair managers.

 • Hybride leeromgevingen
  In samenwerking met ROCTOP en/of ROCvA en bedrijfsleven wordt inzichtelijk gemaakt wat nieuwe kansrijke hybride leeromgevingen zijn, gedacht vanuit de verschillende opleidingen en toekomstige trends. Door middel van open data van de gemeente Amsterdam wordt er inzicht verkregen waar de stedelijke economieën zijn, waar nieuwe leeromgevingen zich zouden kunnen bevinden en welke ruimtelijke condities daarvoor belangrijk zijn (ten aanzien van locatie, gebouw, gebruik). Hiervoor wordt informatie gebruikt over verschillende bedrijfstakken, bereikbaarheid, openbaarheid en leegstand in Amsterdam. Ter inspiratie worden bestaande hybride leeromgevingen in binnen- en buitenland bestudeerd (best practices)

  Uitwerking
  In samenwerking met ROC TOP en/of ROCvA zal minimaal één casus concreet uitwerkt en uitgevoerd worden. Bij deze casus worden studenten en docenten betrokken en wordt daarmee zelf een hybride leeromgeving. Dit kan een bestaand ROC gebouw zijn, waar FLEX TEST ROC een ruimtelijke interventie doet of een nieuwe (tijdelijke) hybride leeromgeving midden in de stad creëert. Deze casus moet maximaal publiciteit organiseren, onder andere door social media en het inzetten van het netwerk van de studenten.

  Het ontwerpend onderzoek moet uiteindelijk leiden tot antwoorden op de probleemstelling en subvragen. De scenario's op stadsniveau en uitwerkingen van gebouwtypologieën dienen als inspiratie. Hieruit moeten de bouwstenen worden gedestilleerd voor nieuwe, hybride leeromgevingen in bestaande ROC-gebouwen en nieuwe kansrijke locaties.
  Het geeft voor ROC's, bedrijfsleven en overheden inzicht hoe we kunnen ontwerpen aan toekomstvaste huisvesting van middelbaar beroepsonderwijs.