Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Onderwijs via:
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Gastvrijheid in praktijk

team

10 juni 2018

Het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland experimenteert met nieuwe vormen van praktijkgericht onderwijs. Achthonderd leerlingen leren hun vak nu vooral in theorielokalen op een industrieterrein van Nieuwegein net buiten Utrecht. Het college is op zoek naar een meer praktijk gebonden leeromgeving, waarbinnen ook cross-overs tussen de opleidingen gefaciliteerd worden. Een omgeving die bij de gastvrijheid van de opleidingen facilitair dienstverlener, gastheer/vrouw, bediening, kok, travel en hospitality past.

Interieurarchitect Lonneke van Reijalt (FUNC/Plus3) en architect Dawid Strebicki onderzochten van maart t/m juni 2018 samen met onderwijsexperts, docenten en studenten van ROC Midden Nederland, hoe deze leeromgeving eruit kan zien. Zij ontwikkelden een masterplan met ruimtelijke randvoorwaarden voor het toepassen van hybride onderwijs bij de opleidingen Facility, Horeca en Travel van ROC Midden Nederland. Tijdens de totstandkoming van dit masterplan was het voor de opleidingen nog niet duidelijk of zij op de huidige locatie zouden blijven of naar een nieuw of gerenoveerd gebouw zouden verhuizen. Het masterplan voor hybride onderwijs is daarom locatie onafhankelijk ontworpen en zou op elke locatie worden toegepast.

De ontwerpers brachten door interviews, uitwisselingssessies met de gebruikers en bezoeken aan overige scholen in kaart. Vanuit al deze inventarisatie is het concept 'de school als festival' ontstaan welke dient als kapstok voor de ruimtelijke vormgeving van het hybride onderwijs. Dit concept geeft de mogelijkheid om de beroepspraktijk op te zoeken, verbindt de drie opleidingen en sluit aan bij de belevingswereld van de studenten.

Vanuit het festivalconcept ontstaan er aanknopingspunten voor de ruimtelijke vormgeving. Bijvoorbeeld door de school zo vorm te geven dat het gebouw een front- en backstage heeft. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen waar wel of geen gasten komen. Daarnaast wordt de praktijk opgezocht door middel van verplaatsbare festivalelementen. Door deze aanbevelingen ontstaan er binnen en buiten de school veel meer contactmomenten met bezoekers. Vanuit de hybride onderwijs is dit een essentiële factor. In een ideale situatie zouden relaties binnen de school eruitzien zoals hiernaast staat afgebeeld. In dit schema is de verbinding gezocht tussen zones die bij een festival aanwezig zijn en toegepast kunnen worden voor het vormgeven van hybride onderwijs.