Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Je Eigen Ding Doen

team

10 juni 2018

Je kunt je hele leven nog iemand anders zijn ding doen. Maar nu is het moment om te ontdekken wat je zelf leuk vindt. Wij gaan je in 4 weken helpen je ding te doen. Onder schooltijd.' Dit is de boodschap waarmee het ROC Mondriaan leerlingen van entreeopleidingen oproept motivatie uit hun eigen belevingswereld te halen. De ontwerpers van The Incredible Machine ontwikkelen samen met ROC Mondriaan de digitale tool Je Eigen Ding Doen.

Je Eigen Ding Doen is een digitaal programma waarin leerlingen in entreeopleidingen uitgedaagd worden in een klein groepje naar eigen inzicht een 'ding' te ontwikkelen, zoals een kookboek, videoclip, of t-shirt lijn. De ontwerpers van The Incredible Machine werken samen met het ROC Mondriaan aan deze praktische methode die de leerlingen helpt te werken aan een individueel toekomstbeeld vanuit hun eigen mogelijkheden, interesses en motivaties.

vanuit eigen belevingswereld
Een entree-opleiding biedt leerlingen zonder diploma van een vooropleiding de mogelijkheid in te stromen naar een mbo-opleiding niveau 2 of leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De basis bestaat uit de vaardigheden Nederlands, rekenen en burgerschap, en uit eigenschappen als discipline, werkhouding en omgangsvormen. Het ROC Mondriaan zoekt naar een manier om daarnaast de aansluiting tussen de eigen belevingswereld van de leerlingen en het onderwijssysteem te versterken, om zo schooluitval onder leerlingen te verkleinen.

zelfvertrouwen en eigen identiteit
Je Eigen Ding Doen (JEDD) vindt plaats op school, maar is geen onderdeel van het officiële onderwijsprogramma. In plaats van cijfers en kwalificaties, ligt de nadruk op intrinsieke motivatie vanuit de grotere sociale context rondom de leerlingen. JEDD beoogt leerlingen zelfvertrouwen te geven met activiteiten en uitkomsten (de 'eigen dingen') waaraan zij identiteit en relevantie kunnen ontlenen.

prototyping
De tool moet uiteindelijk toepasbaar zijn in de praktijk door de leerlingen en docenten. Het project bevindt zich nu in de ontwikkelingsfase waarin cruciale aannames worden geverifieerd. Een recente uitvraag bij leerlingen en leraren over het concept doet vermoeden dat JEDD een goede koers is. Volgende stappen zijn het organiseren van co-ontwerp sessies, het introduceren van een prototype voor een werkstation en een proefsessie met leerlingen van het ROC Mondriaan in Delft, locatie Brasserskade.

website