Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Onderwijs via:
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Selectie Open Oproep Leeromgeving van de toekomst – vervolgfase

11 november 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigde de tien projectteams van het onderzoekstraject Leeromgeving van de toekomst uit een vervolgaanvraag in te dienen. Het doel van de vervolgonderzoeken is het verdiepen van de inzichten van de eerste fase, het vergroten van de impact en het borgen van de resultaten in de mbo-instellingen.

De oproep om een vervolgaanvraag in te dienen, leverde negen voorstellen op. Bij de beoordeling en selectie van deze voorstellen heeft het fonds zich laten adviseren door de drie adviseurs die ook de inzendingen voor de eerste fase van het onderzoek hebben beoordeeld:
• Janine Huizenga, hoofd Interactive|Media|Design van de KABK Den Haag;
• Madeleine Maaskant, directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
• Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij Tilburg Law School, en onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de mbo sector.

algemene indruk
De adviseurs zien in de aanvragen terug dat de uitbraak van het coronavirus grote invloed heeft gehad op de uitvoering van de werkzaamheden van de projectteams. De teams zijn genoodzaakt geweest om veel van de geplande fysieke activiteiten om te zetten in meer online werkvormen. De adviseurs hebben grote waardering voor de creatieve wijze waarop de projectteams in de afgelopen maanden nieuwe online werkvormen hebben ontwikkeld. Alle projectteams hebben daarmee toch een weg gevonden om hun onderzoeken uit te voeren. Wat begon als grote uitdaging, heeft bovendien ook nieuwe kansen opgeleverd, zo stellen de adviseurs vast. Zo heeft de eerste fase van onderzoek bij velen nieuwe kennis opgeleverd over de online/offline leeromgeving, die tot nieuwe vervolgvragen voor het onderzoek leidde. De adviseurs stellen bovendien vast dat veel projecten zich in de eerste fase van onderzoek niet hebben beperkt tot de fysieke leeromgeving, maar dat er ook veel aandacht is geweest voor verandering van de leerprocessen, en hoe deze in een online én offline leeromgeving gefaciliteerd kunnen worden. De adviseurs benadrukken het belang van dergelijke onderzoeksprojecten voor de scholen, juist in deze tijd van grote uitdagingen en veranderingen. De urgentie om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken is door de uitbraak van covid-19 alleen maar toegenomen. Transities die al eerder werden ingezet, blijken door de coronacrisis een extra impuls te krijgen. De adviseurs benadrukken tot slot dat een goede en gelijkwaardige samenwerking van groot belang is om transities bij de instelling in gang te zetten en resultaten te borgen. Bij het bespreken van de voorstellen is onder andere hieraan en aan de mogelijke impact van de onderzoekstrajecten extra aandacht gegeven.