Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Onderwijs

Summa Fashion Biënnale

team

10 juni 2018

Een interdisciplinair team van architecten, adviseurs en onderwijsexperts werkt samen met het Summa College in Eindhoven aan een flexibele leeromgeving voor de opleiding Summa Fashion. Harmen van de Wal (architect), Igor Runsink (verandermanager), Greetje Hoiting (adviseur onderwijsvernieuwing), Erwin Niedeveld (adviseur hybride onderwijs), Froukje van Dijken (adviseur binnenmilieu) en Yolanda Steijns (adviseur programma van eisen scholen) onderzoeken in nauwe samenwerking met medewerkers van het Summa College hoe een eigentijdse leeromgeving voor de opleiding Summa Fashion eruit kan zien, waarin praktijk en theorie met elkaar verweven zijn.

Het ontwerpteam ontwikkelde het concept van de Summa Fashion Biënnale als collectieve activiteit waarmee de transitie van het onderwijs voor docenten en leerlingen structuur krijgt. Het onderzoek richt zich concreet op het creëren van een Fashion Hotspot voor de directe toekomst van Summa Fashion op de nieuwe locatie aan de Ruysdaelbaan. Aan de hand van verschillende huisvestingsscenario's zullen ontwerp-, organisatie-, en onderwijskundige aspecten van de opgave in nauwe samenwerking met het Summa College integraal onderzocht gaan worden. Met een Summa Fashion Biënnale wordt in het voorjaar van 2019 de fase van de 'tussentijd' officieel ingeleid en een context geboden, waarbinnen studenten en docenten toekomstige veranderingen stapsgewijs kunnen verkennen en eigen maken.