<

Ronde 1

Sessie 1: collectief wonen
Gesprekleider: Daniëlle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)

Collectief wonen hoeft echt niet voor iedereen, maar ouderen willen er ook niet helemaal alleen voor staan. Zelfstandig wonen met een aantal gedeelde ruimtes en diensten en 'naoberschap' spreekt velen aan. Door ruimtelijke ingrepen te combineren met een sociaal programma ontstaan nieuwe vormen van samenleven. In deze sessie verkennen we de mogelijkheden aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden.

Sessie 2: zorgzame netwerken
Gesprekleider: Floor Ziegler

Mensen met een zorgvraag wonen langer thuis en zijn voor lichte zorg steeds meer aangewezen op hun lokale netwerk. Naast de huisarts hebben vrijwilligers en mantelzorgers hier een belangrijke functie. Tijdens deze interactieve sessie verkennen we de rol van de eerstelijns zorg, gemeenten en bewoners bij organiseren van lichte zorg in de wijk. Met welke sociale, ruimtelijke en economische strategieën kan het (in)formele netwerk van zorg worden versterkt?

Sessie 3: wijkgedachte 2.0
Gesprekleider: Otto Trienekens (Veldacademie)

De bevolkingssamenstelling strookt niet meer met de wijkgedachte van net na de oorlog. Destijds werd er vooral gebouwd voor gezinnen; nu vind je in deze wijken vooral eenpersoonshuishoudens met een steeds hogere leeftijd. De wederopbouwwijken zijn inmiddels toe aan vernieuwing. Dat biedt kansen voor de vergrijzende bevolking. Hoe maak je de oude gezinswoningen geschikt voor alleenstaande ouderen met een zorgvraag?

Sessie 4: gezonde geldstromen
Gesprekleiders: Matthijs van Dijk/ Beatrijs Voorneman (Reframing Studio)

Tijdens deze sessie verkennen we de nieuwe zorgeconomie. Er vindt een waardeverschuiving plaats van pure medische zorg naar preventie en de kwaliteit van leven. Maar wat is eigenlijk de behoefte van de lokale gemeenschap – nu en in de toekomst? Hoe kunnen we samen bouwen aan een systeemverandering waarin de zorgvraag en het zorgaanbod elkaar vinden? En hoe kunnen we de geldstromen zo inrichten dat innovatieve cross-overs een kans krijgen?