<

Ronde 2

Sessie 5: integraal aanpakken
Gesprekleider: Reimar von Meding (KAW)
Het creëren van een prettige en zorgzame woonwijk is niet alleen een ruimtelijk vraagstuk, maar ook een sociale en economische opgave. Aan de hand van drie casussen bespreken we de kansen en hobbels van een écht integrale benadering. Hoe werkt ontschotten in de praktijk? Kan geld dat voor de zorg bestemd is bijvoorbeeld in stenen worden geïnvesteerd – en vice versa? De ins en outs van de projecten, maar ook de methodiek waarmee gewerkt is komen aan de orde.

Sessie 6: gezonde stadsinitiatieven
Gesprekleider: Sabine Wildevuur (Creative Care Lab, Waag)
Er ontstaan steeds meer bottom-up initiatieven waarin verschillende groepen en disciplines zich samen inzetten voor een gemeenschappelijk belang. Aan de hand van de stadsinitiatieven 'Amsterdammers, Maak je Stad!' en 'The Masters – Maastricht' onderzoeken we wat die samenwerkingen kunnen opleveren. Waar lopen de nieuwe initiatiefnemers in de zorg tegenaan? Wat zijn de do's en dont's?

Sessie 7: naar buiten met dementie
Gesprekleiders: Wies Arts (Zet) / Helma van Rijn (Muzus)
Aan de hand van inspirerende best practices onderzoeken we hoe de openbare ruimte in de wijk toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met dementie. Wat kun je doen tegen de angst om te verdwalen? Kan de wijk rollator-vriendelijker? Waar kan iemand met dementie veilig boodschappen doen of een kop koffie drinken? Een workshop voor iedereen die mee wil puzzelen op slimme ingrepen in de openbare ruimte.

Sessie 8: intramurale zorg in de wijk
Gesprekleider: Erik Mooij (UCREATE)
In deze sessie gaat het over de nieuwe rol van de intramurale zorgaanbieders. Hoewel de trend is dat verantwoordelijkheid voor welzijn in de wijk ligt bij de welzijnsorganisaties en bij de bewoners zelf, denken sommige zorgaanbieders andersom. Wat kunnen zij doen voor een veel bredere groep ouderen in de wijk, die niet meteen in het verzorgingshuis thuishoren, maar wel behoefte hebben aan contact en lichte zorg? Wat kunnen zij betekenen voor de integrale keten van welzijn, wonen en zorg?