<
subsidies / archief open oproepen

Deelname South by Southwest 2015

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Let op: de open oproep is gefaseerd in twee deeloproepen; één oproep voor de panelpicker (conferentie) en één oproep voor de overige programmaonderdelen. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

SXSW 2015 vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie.
Link: sxsw.com

Oproep
Het Stimuleringsfonds is met name geïnteresseerd in interessante voorstellen van Nederlandse deelnemers aan het Interactive programma dat plaatsvindt van 13 tot en met 17 maart 2015, en het Digital Domain programma dat onderdeel is van aan het Filmprogramma en gelijktijdig plaatsvindt.

De maximale bijdrage van het fonds is 6.000 euro per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie en deel uit maakt van het officiële programma. U kunt een voorstel indienen voor één van de onderstaande programmaonderdelen:

• Deelname aan de conferentie (panels/sessies/talks) voor de onderdelen Interactive en Digital Domain – Let op! Inschrijving voor de panelpicker bij SXSW sluit op 25 juli 2014, zie: sxsw.com/music-film-interactive/news/2014/sxsw-panelpicker-open
• Deelname aan het Accelerator programma;
• Deelname aan de Interactive Trade Show;
• Deelname aan de Gaming Expo.

De open oproep is opgedeeld in twee indienmomenten. De eerste sluitingsdatum is uitsluitend gericht op de panelpicker (conferentie) en sluit op 10 augustus 2014. (Let op! Inschrijving voor de panelpicker bij SXSW sluit zelf op 25 juli 2014).
De tweede ronde is gericht op de overige programmaonderdelen, en sluit op 7 november 2014. Hiervoor verspreidt het fonds t.z.t. een nieuwe oproep.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie.
Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
• Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
• Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
• Vergroten internationale werkterrein.

Beoordeling
Elk projectvoorstel wordt schriftelijk beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Zij toetsen of het project voldoende aansluit bij de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds en in het bijzonder de doelstellingen voor Internationalisering. Ook beoordelen zij de kwaliteit van het plan en de mate waarin het project aansluit bij de context van SXSW.
Bij een positief advies vindt ondersteuning plaats op voorwaarde dat het project of de persoon daadwerkelijk wordt toegelaten tot het officiële SXSW programma.

Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen en maakt een budget vrij van € 60.000. De maximale ondersteuning per project/deelnemers bedraagt € 6.000. Indien de opzet van het plan of de begroting daartoe aanleiding geven, kan de bijdrage op een lager bedrag worden vastgesteld.
Projectvoorstellen die niet bij de eerste selectie zitten kunnen in overleg met de indiener op een wachtlijst worden geplaatst zodat deze – wanneer er middelen vrijkomen van positief beoordeelde projecten die niet tot het officiële programma worden toegelaten – alsnog kunnen worden ondersteund. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
• NAW- en bankgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, IBAN);
• een plan/beschrijving van het project of activiteiten, gericht op één van de officiële festivalprogramma's;
• een begroting en dekkingsplan;
• motivatie voor deelname;
• cv (max. twee pagina's)
• een uitdraai van de inschrijving bij de KvK.

Het Stimuleringsfonds stelt twee rondes open voor het indienen van voorstellen voor deelname.De eerste ronde, uitsluitend gericht op de panelpicker, sluit op 10 augustus 2014. De tweede ronde, gericht op de overige programmaonderdelen, sluit op 7 november.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van € 6.000. Dit bedrag is een bijdrage aan de totale kosten en wordt besteed aan:
• reis- en verblijfskosten voor twee personen tijdens SXSW;
• maximaal twee extra festivalbadges per project;
• kosten voor beursdeelname;
• materiaalkosten die direct samenhangen met deelname aan SXSW.

Deadline
Stuur het voorstel, inclusief motivatie, voor 10 augustus 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan het SXSW Festival. De selectie van de voorstellen in deze eerste ronde wordt uiterlijk 8 september 2014 per e-mail aan de deelnemers bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname SXSW 2015. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen.

Het voorstel bevat naast de NAW- KvK- en bankgegevens, een beschrijving van het project of de activiteiten, een beknopte begroting, cv en motivatie voor deelname. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er mogelijk geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van reis en verblijf.
• Toelating tot het officiële SXSW programma is een voorwaarde voor ondersteuning, maar biedt geen garantie.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Hugo van de Poel, 010-4361600, h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl

Geselecteerde projecten
Bekijk hier welke projecten zijn geselecteerd in het kader van deze Open Oproep.

Geselecteerde projecten
Bekijk hier de brochure met geselecteerde projecten in het kader van deze Open Oproep.